ekonomisk trygghet
Likes
211
Antal inlägg
355
Följare
53
Medaljer
0
Om användaren
Jag är en helt vanlig kille i 30-årsåldern som har en förkärlek till utdelningsinvestering. Köper gärna aktier på den Amerikanska marknaden med betoning på KÖPER. Försäljningar sker sällan och då endast om bolagen visar minskad vinst eller kapad utdelning under en längre period.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Ica gruppen, något att ha?

Sitter och läser lite om det "nya" bolaget Ica gruppen. Tidigare i år köpte Hakon Invest Ica´s resterande aktier från Royal Ahold. Därefter bytte Hakon Invest namn till ICA gruppen som redan nu har blivit en Svensk Folkaktie (troligtvis till stor del av det nya namnet)

Taget från årsredovisningen:

ICAs viktigaste koncernmål

  •     Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad.
  •     Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent.
  •     Nå en avkastning på eget kapital på minst 14–16 procent över en konjunkturcykel.
  •     Ha en soliditet på 30–35 procent på lång sikt.
  • Utfall 2012
  •     Rörelsemarginalen exklusive engångsposter ökade till 3,6 procent (3,3) som en följd av ett högre rörelseresultat. Exklusive reavinster och nedskrivningar var rörelsemarginalen oförändrad 3,3 procent.
  •     Avkastningen på eget kapital sjönk till 7,6 procent (11,2) vilket främst beror på att årets resultat har belastats med en skattekostnad avseende en skattetvist för åren 2004 - 2008.
  •     Soliditeten minskade till 25,0 procent (27,7). Det beror på att det egna kapitalet har sjunkit främst på grund av att utdelningen till aktieägarna var högre än periodens resultat.


Nu vet jag inte hur utfallet har varit hittills 2013 men enligt första kvartalsrapporten kan man grovt sagt säga att det tuffar på bra för försäljningen i Sverige men går trögt i Norge för Ica.

Taget från Ica gruppens hemsida:

Transaktionen innebär att Hakon Invest har fattat beslut om ytterligare två finansiella mål för koncernen:
• Ha en god och stabil direktavkastning på aktien.
• Nå en långsiktig nettoskuldsättningsgrad om 1,0–1,5 gånger EBITDA.

Att aktien ska ha en god och stabil direktavkastning kräver också att bolaget har en god och stabil ökande vinst varje år. Ica jobbar dock inom en väldigt stabil bransch och mat kommer vi alltid konsumera oavsett konjunkturläge.

Ica gruppen äger också helt eller delvis några andra bolag. Dessa bolag utgör endast 5% av Ica gruppens totala tillgångar:

Kjell & Kompany
Cervera
Hemtex
inkClub
Forma Publishing Group

Pga förvärv av resterande aktier blir det ingen utdelning från bolaget i år så aktieägarna får helt enkelt vänta till 2014 då Ica har som ambition att börja dela ut pengar igen.

Jag personligen kommer bevaka Ica gruppen under året. Eftersom min portfölj är väldigt grovt viktad mot USA (kommer dessutom köpa Mc Donalds någon gång framöver) så hade varit bra att ta in ett Svenskt stabilt bolag i portföljen. Som jag skrev innan så är livsmedelsbranschen något av det säkraste man kan investera i eftersom mat är livsnödvändigt.

Ett alternativ till att köpa Ica gruppen är att istället köpa aktier i investmentbolaget Industrivärden som äger 10% av Ica gruppens aktier.

Hur ser Ni på Ica gruppen, ris eller ros?

Mvh
Ekonomisk Trygghet

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (50)