Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1228
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
4 februari 2016

TimkenSteel, Century Aluminium och Lundin Mining - tre lågt värderade gruvbolag

I och med att jag investerar mer i tillgångsbolag i min portfölj tänkte jag beskriva hur investeringscaset ser ut i tre av mina inköp baserat på P/B. Jag har redan nämnt bolagen här på bloggen men tänkte skriva lite mer om dessa och hur jag resonerade vid inköp. Dessa bolag köptes den 13:e januari efter att ha rasat på grund av den allmänna paniken i gruvsektorn strax efter årsskiftet. Detta gjordes att de fanns på marknaden för ett pris långt under deras tillgångar, vilket gjorde de attraktiva. Sedan dess har värderingen gått upp något, men själv anser jag att de till viss del har fortfarande en attraktiv värdering.

 

TimkenSteel

TimkenSteel är ett mellanstort gruvbolag i USA som är verksamma inom stålsektorn. Bolaget värderas i dagsläget till 320 MUSD och ett eget kapital på 685 MUSD, vilket gör att de värderas till P/B 0,47. Vid mitt inköp så värderades bolaget till 174 MUSD, vilket är endast P/B 0,25. De har en soliditet på 60 %, vilket indikerar att de har en del skulder att ta hand om även i kris. De går med förlust, men är finansiellt starka och lyckades dra ner på kostnaderna i det senaste kvartalet, vilket gjorde att de värderades upp 75 % på rapport. De genomgår nu ett liknande läge som under finanskrisen med dagens råvarupriser, vilket de klarade med bra kassaflöden. Kassaflödena är fortfarande positiva, då det mest är avskrivningar som drar ner resultatet. Värderingen till två gånger 2014 års vinst, vilket skapar en bra potentiell uppsida om stålpriserna vänder uppåt. Bolaget har en F-score på 6 och en Z-score på 2,52, vilket indikerar att de är relativt finansiellt stabila.

 

Century Aluminium Corp

Century Aluminium Corp är ett bolag som producerar aluminium i tre smältverk i USA och en på Island. De går i dagsläget med förlust, men har hittills producerat okej kassaflöden och har en relativt stor kassa. De värderas i dagsläget till 380 MUSD, har tillgångar på 1 900 MUSD varav 540 MUSD i omsättningstillgångar. Av dessa tillgångar är 830 MUSD skulder och 1070 MUSD eget kapital. Det ger dem en värdering på P/B 0,35 och en soliditet på 56 %. Företaget gjorde inte så hög vinst förra året, men har gått desto mindre i förlust i år. Ännu har vi inte sett kvartal fyra, så det ska bli intressant och se vad den bjuder på. Bolaget har en F-score på 6 och en Z-score på 2,2, vilket indikerar att de är relativt finansiellt stabila.

 

Lundin Mining

Lundin Mining är ett svenskt gruvbolag med främst exponering mot koppar. De har ett antal gruvor över hela världen och är enda bolaget av de analyserade som går med vinst. Deras värdering är 14,65 miljarder SEK och har en omsättning runt 16 miljarder efter sina senaste förvärv. Vinsten uppgår strax över 1 miljard, vilket gör att de värderas ungefär 14 gånger sin vinst. Bolaget har 62 miljarder i tillgångar, varav 8,5 i omsättningstillgångar och mer än hälften av detta i kassa. De har totalt 22 miljarder i skulder vilket gör att eget kapital uppgår 40 miljarder och de värderas till P/B 0,37 och har en soliditet på 65 %. Lundin Mining är det företag som ser minst illa ut och de har ett F-score på 7.

 

Sammanfattning

Dessa bolag ovan är inte toppenbolag när det kommer till rena P/B-case. De har en ganska stor skuldsättning och mycket av innehavet ligger i deras anläggningar. Däremot är de ganska finansiellt stabila och jag gjorde valet att köpa dem när de värderades till P/B på 0,25-0,35 då jag ansåg att det fanns en margin of safety. Hittills så verkade det vara rätt val och TimkenSteel och Century Aluminium Corp har gått upp 90-100 % sedan köp. Däremot är de riktigt volatila aktier och har gått upp och ner med runt 10-20 % per dag senaste dagarna. En stor anledning till att jag köpte dessa aktier var också då jag ville ha en exponering mot gruvsektorn och råvaror, vilket nu har utstått en nästan 5-årig nedgång. Istället för att investera i breda mining ETF:er valde jag dessa bolag som har en högre potentiell uppsida, men de kan också ha en större nedsida då de kan gå i konkurs om råvarupriserna går ner och håller sig nere länge till. I och med den stora uppgången valde jag idag att sälja av en del i TimkenSteel och Century Aluminium, men har fortfarande kvar en del.

Taggar (blogg): 
24 januari 2016

Deep value: Att köpa förlorande företag

Som jag skrivit i tidigare inlägg så insåg jag själv nyligen att jag gjorde just de felaktigheter som investerare som följer Deep value strategier som EV/EBIT och Magic formula ofta gör: undviker de bolag som gått dåligt och köper de som gått bra. Däremot är den stora anledningen till att Deep value fungerar just att man köper bolag som gått dåligt, eftersom de tenderar gå bättre än vad marknaden trott. Det är därför Tobias Carlisles bok heter "Deep value - Why activist investors and other contrarians battle for control of losing corporations". I en studie som citeras i boken så visar det sig mycket mer lönsamt att köpa de värdebolag som gått dåligt tidigare år än de som gått bra. Jag har nu gått igenom flera olika akademiska artiklar som styrker denna tes, där de går igenom att det bland annat är en distress factor som förklarar den extra avkastning som fås i värdebolag.

 

Slutsatsen efter att ha läst dessa artiklar är att man får bäst avkastning om man investerar i företag som gått dåligt, i P/B företag som går med förlust och EV/EBIT företag med negativ tillväxt. Det går emot den allmänt rådande andan inom investerarsfären att investera i kvalitetsbolag med bra tillväxt, dessutom billiga sådana. Det är också vad jag själv fokuserat på det senaste året och som jag inser oftast inte leder till en så bra avkastning i längden än vad man tror. I studien "Revisiting: In search for excellence: A portfolio management perspective" så visar författarna på att det snarare är bland un-excellenta företag som avkastningen finns.

 

Carlisle har själv forskat noga på net-nets och undersökt vilka av dessa som går bäst. I den första artikeln "Ben Graham's Net Nets: Seventy-Five Years Old and Outperforming" så visade han och medskribenterna att net-nets som går back och inte ger utdelning går bättre än de som går plus och ger utdelning. I en efterföljande artikel, "Dissecting the Returns on Deep Value Investing", beskriver de att anledningen till att net-nets ger bra avkastning är på grund av illikvida aktier, företag i nöd och extrapolering av utvecklingen.

 

Anledningen till att dessa går bra är på grund av mean reversion. Företag som har haft hög tillväxt i försäljning och vinster samt hög avkastning på eget kapital (excellenta företag) tenderar att återgå till medelvärdet för alla företag och företag som haft låg tillväxt (un-excellenta företag) gör detsamma. Då detta oftast inte är inprisat så trycker det ner priset på de företag med bra tillväxt och avkastning och upp priset på de med låg tillväxt och avkastning. Det kan vanligtvis observeras när företagen kommer med pressmeddelanden om vinster, då de med bra tillväxt värderas ned och de med dålig värderas upp. Utöver det så tenderar investerare att extrapolera utvecklingen in i framtiden, vilket gör att de blir besvikna när så inte sker. Motsatt för företag med dålig tillväxt där det blir positiva överraskningar istället.

 

Däremot så finns det många studier som visar på att finansiell styrka är något bra bland P/B-företag och EV/EBIT. På detta sätt kan man sålla bort de riktigt dåligt företagen bland de som gått dåligt. Detta mäts oftast i Piotroskis F-score där man sätter poäng efter olika kriterier, för ett mer ingående inlägg i ämnet så hänvisar jag till Värdebyråns blogginlägg om detta. Detta kriterie tillsammans med hållbara marginaler och hållbar avkastning på kapital (snitt på 8 år) är vad som Alpha Architect använder när de väljer kvalitetsföretag bland EV/EBIT bolag, läs mer här. Att sålla ut aktier beroende på F-score ökar avkastningen med några procent och har varit klart effektiv bland P/B-bolag i ett antal studier. I detta test av olika värdestrategier, så presterar EV/EBITDA och P/B + F-score lika bra. Det är också F-score som driver den största delen av överavkastningen i QVAL mot en ren EV/EBIT strategi.

 

Slutsatsen man kan dra av dessa studier är att kolla på tillväxt och avkastning av kapital är missvisande bland värdebolag. Oftast är dessa faktorer inprisade och på grund av mean reversion kommer de troligtvis underprestera en ren kvantitativ värdestrategi. Det är i så fall bättre att investera i lågt värderade bolag som inte haft en bra tillväxt, men har en bra finansiell stabilitet. Därför bör fokus för en aktiv investerare i deep value bolag vara mer noggrann med den finansiella stabiliteten än tillväxten och avkastningen av kapital.

Taggar (blogg): 
11 december 2015

Deep value tillagd på Enklainvesteringar.se

Idag la jag till Deep value eller EV/EBIT på Enklainvesteringar.se. Gå gärna in på sidan för att läsa mer om den. Nedan visas avkastningen denna strategi har gett genom om man investerade i de 30 lägst värderade bolagen utifrån EV/EBIT på den amerikanska börsen. Totalt har det gett 24,3 % per år under åren 1999-2014, med en totalavkastning på 3140 % jämfört med 117 % för S&P 500.

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar