Investerarfysikern
Likes
719
Antal inlägg
1227
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
5 juli 2015

Enkla aktieportföljen

Enkla aktieportföljen är byggd på att utnyttja de två främsta marknadsanomaliteterna på aktiemarknaden, värde och momentum. Värde och momentum har visat sig slå index över tid och vara de tydligaste fenomen som strider mot den effektiva marknadsteorin. Effektiva marknadsteorin går ut på att alla aktier är effektivt prissatta och man inte kan få en överavkastning om man själv väljer aktier. Däremot så har bland annat nobelpristagaren för sina teorier om effektiva marknadsteorin, Eugene Fama, själv visat på att det finns två fenomen som strider mot denna: värde och momentum. Värdeaktier innebär helt enkelt aktier som handlas billigt mot sitt fundamenta, t.ex. låga P/E-tal, medan momentum är engelska för tröghet, vilket är det fysikaliska fenomen som säger att en kropp med massa och hastighet fortsätter att färdas i samma hastighet om inte några yttre krafter påverkar. Innebörden för aktier är att aktier som går upp fortsätter att gå upp och aktier som går ner fortsätter att gå ner. Allt detta landar i vetskapen att för att slå marknaden så ska man köpa billiga aktier som gått upp, alltså värde som marknaden börjat upptäcka.

 

Den mest kända strategin som utnyttjar idén att köpa billiga aktier är Magic formula som är utvecklad av Joel Greenblatt, en ökänd fondförvaltare i USA. Den går ut på att köpa kvalitetsaktier till ett lågt pris. För att mäta kvalitet så används ROIC (Return on invested capital) och för att mäta lågt pris används EV/EBIT (liknande P/E-talet men där EV = Enterprise value och EBIT = earnings before interest and taxes). EV/EBIT har visat sig vara den främsta faktorn för att ta fram billiga aktier i ett antal olika studier. Anledningen till att den är så bra är på grund av att EV tar med nettolån i beräkningen och EBIT/rörelseresultatet tar med allt innan man betalar ränta och skatt vilket skapar ett bättre mått för bolag som använder mycket hävstång. Magic formula har visat sig fungera på alla marknader i Europa och har ibland annat Sverige gett en avkastning på runt 20 % per år i ett antal tester, vilket är klart högre än index.

 

Däremot så använder inte Magic formula momentum vilket gör att den missar ena benet att stå på när man vill utnyttja marknadens anomaliteter. Dessutom är inte ROIC ett så bra mått på kvalité och har visat sig knappt ge någon förbättring av avkastningen. Därför så byts denna ut mot ett mått på momentum, vilket enklast är 12 månaders prisuppgång. Andra sätt att göra det är också att ha mer komplicerade mått för kvalitet, vilket bl.a. görs hos AlphaArchitect, men detta är mycket mer komplicerat och det viktiga med enkla aktieportföljen är att den ska vara just enkel. Däremot är det liknande den strategi som jag tillämpar i min aktiva portfölj.

 

Strategin går helt enkelt ut på att välja ut de billigaste aktierna på Stockholmsbörsen efter EV/EBIT och sedan välja ut de som gått upp mest de senaste 12 månaderna. Dessa behålls i ett år och byts sedan ut mot nya efter samma strategi. Antalet aktier i portföljen rekommenderas att vara runt 20 aktier för att få en bra diversifiering, vilket innebär vid ett månadsspar att köpa in 2 aktier per månad är lagom. Det kan också vara bra att endast investera i aktier på mid och large cap eftersom aktier på de mindre listorna oftast har för stor spread, är för illikvida och introducerar oftast större volatilitet i portföljen.

 

Implementeringen av denna strategi är enkel:

 • Sortera ut de 20 % lägst värderade företagen efter EV/EBIT på mid och large cap.
 • Sortera efter 12 månaders kursuppgång.
 • Välj ut de aktier som gått upp mest. 2 per månad, 6 per kvartal eller runt 20 per år.
 • Byt ut efter ett år.

 

Historiskt sett har denna strategi gett en avkastning på 21 % under åren 1974-2014, 19 % under åren 1999-2011 och i båda fallen något högre än Magic formula eller enbart EV/EBIT. Avkastningen har legat på runt 5-10 % över index över längre tid.

 

För att sprida riskerna och hålla fast vid en strategi är det också bra att komplettera med flera olika kvantitativa strategier. Andra bra strategier utöver den ovan beskriva är endast EV/EBIT, Magic formula, Value composite från ”What works on Wall Street” och QVAL av Alpha Architect.

 

Quant-investing är ett enkelt och bra verktyg för att lätt få fram de aktier man vill investera i. Där kan man dessutom ändra parametrarna så att man får sin egen unika mekaniska strategi. Dessutom täcks nästan alla större aktiemarknader av den screenern vilket gör att man kan göra strategin global. Annars kan man också använda screeners som Börsdata eller Tradevenue, men dessa kräver mer arbete och är begränsade till den svenska börsen.

 

Läs mer:

 

Böcker:

 • The little book that beats the market av Joel Greenblatt
 •  Deep value av Tobias Carlisle
 • Quantative value av Tobias Carlisle och Wesley Gray
 • Millenial money av Patrick O’Shaughnessy

 

Internet:

Magic formula, screener och tester:

https://www.magicformulainvesting.com/

https://vardebyran.wordpress.com/2014/11/16/the-magic-formula-backtest-2...

http://www.borsdata.se/strategy

 

Alpha-Architect strategi och tester (Wesley Gray):

http://blog.alphaarchitect.com/2014/10/07/our-quantitative-value-philoso...

http://blog.alphaarchitect.com/2015/05/07/combining-value-investing-mome...

http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/26/the-best-way-to-combine-value-...

http://blog.alphaarchitect.com/2014/09/23/mixing-momentum-and-value-a-wi...

 

Acquirers multiple (Tobias Carlisle):

http://greenbackd.com/

http://acquirersmultiple.com/
http://acquirersmultiple.com/2015/01/all-investable-stock-screen-backtest/

http://acquirersmultiple.com/2015/01/small-and-micro-cap-stock-screen-ba...

http://acquirersmultiple.com/2015/01/large-cap-1000-stock-screen-backtest/

Taggar (blogg): 
4 juli 2015

Introduktion till Enkla aktieportföljen

I en serie inlägg så skriver jag här en mer genomgående introduktion till de strategier jag använder i mitt sparande och som jag inkluderat i min Fysikerportfölj. Alla fungerar bra individuellt och är utvalda från ett stort antal strategier som jag läst om. Här kommer andra inlägget om Enkla aktieportföljen. Ett mer övergripande inlägg om Fysikerportföljen finns uppe i fältet.

 

Enkla aktieportföljen är byggd på att utnyttja de två främsta marknadsanomaliteterna på aktiemarknaden, värde och momentum. Värde och momentum har visat sig slå index över tid och vara de tydligaste fenomen som strider mot den effektiva marknadsteorin. Effektiva marknadsteorin går ut på att alla aktier är effektivt prissatta och man inte kan få en överavkastning om man själv väljer aktier. Däremot så har bland annat nobelpristagaren för sina teorier om effektiva marknadsteorin, Eugene Fama, själv visat på att det finns två fenomen som strider mot denna: värde och momentum. Värdeaktier innebär helt enkelt aktier som handlas billigt mot sitt fundamenta, t.ex. låga P/E-tal, medan momentum är engelska för tröghet, vilket är det fysikaliska fenomen som säger att en kropp med massa och hastighet fortsätter att färdas i samma hastighet om inte några yttre krafter påverkar. Innebörden för aktier är att aktier som går upp fortsätter att gå upp och aktier som går ner fortsätter att gå ner. Allt detta landar i vetskapen att för att slå marknaden så ska man köpa billiga aktier som gått upp, alltså värde som marknaden börjat upptäcka.

 

Den mest kända strategin som utnyttjar idén att köpa billiga aktier är Magic formula som är utvecklad av Joel Greenblatt, en ökänd fondförvaltare i USA. Den går ut på att köpa kvalitetsaktier till ett lågt pris. För att mäta kvalitet så används ROIC (Return on invested capital) och för att mäta lågt pris används EV/EBIT (liknande P/E-talet men där EV = Enterprise value och EBIT = earnings before interest and taxes). EV/EBIT har visat sig vara den främsta faktorn för att ta fram billiga aktier i ett antal olika studier. Anledningen till att den är så bra är på grund av att EV tar med nettolån i beräkningen och EBIT/rörelseresultatet tar med allt innan man betalar ränta och skatt vilket skapar ett bättre mått för bolag som använder mycket hävstång. Magic formula har visat sig fungera på alla marknader i Europa och har ibland annat Sverige gett en avkastning på runt 20 % per år i ett antal tester, vilket är klart högre än index.

 

Däremot så använder inte Magic formula momentum vilket gör att den missar ena benet att stå på när man vill utnyttja marknadens anomaliteter. Dessutom är inte ROIC ett så bra mått på kvalité och har visat sig knappt ge någon förbättring av avkastningen. Därför så byts denna ut mot ett mått på momentum, vilket enklast är 12 månaders prisuppgång. Andra sätt att göra det är också att ha mer komplicerade mått för kvalitet, vilket bl.a. görs hos AlphaArchitect, men detta är mycket mer komplicerat och det viktiga med enkla aktieportföljen är att den ska vara just enkel. Däremot är det liknande den strategi som jag tillämpar i min aktiva portfölj.

 

Strategin går helt enkelt ut på att välja ut de billigaste aktierna på Stockholmsbörsen efter EV/EBIT och sedan välja ut de som gått upp mest de senaste 12 månaderna. Dessa behålls i ett år och byts sedan ut mot nya efter samma strategi. Antalet aktier i portföljen rekommenderas att vara runt 20 aktier för att få en bra diversifiering, vilket innebär vid ett månadsspar att köpa in 2 aktier per månad är lagom. Det kan också vara bra att endast investera i aktier på mid och large cap eftersom aktier på de mindre listorna oftast har för stor spread, är för illikvida och introducerar oftast större volatilitet i portföljen.

 

Implementeringen av denna strategi är enkel:

 • Sortera ut de 20 % lägst värderade företagen efter EV/EBIT på mid och large cap.
 • Sortera efter 12 månaders kursuppgång.
 • Välj ut de aktier som gått upp mest. 2 per månad, 6 per kvartal eller runt 20 per år.
 • Byt ut efter ett år.

 

Historiskt sett har denna strategi gett en avkastning på 21 % under åren 1974-2014, 19 % under åren 1999-2011 och i båda fallen något högre än Magic formula eller enbart EV/EBIT. Avkastningen har legat på runt 5-10 % över index över längre tid.

 

Quant-investing är ett enkelt och bra verktyg för att lätt få fram de aktier man vill investera i. Där kan man dessutom ändra parametrarna så att man får sin egen unika mekaniska strategi. Dessutom täcks nästan alla större aktiemarknader av den screenern vilket gör att man kan göra strategin global. Annars kan man också använda screeners som Börsdata eller Tradevenue, men dessa kräver mer arbete och är begränsade till den svenska börsen.

 

Läs mer:

 

Böcker:

 • The little book that beats the market av Joel Greenblatt
 •  Deep value av Tobias Carlisle
 • Quantative value av Tobias Carlisle och Wesley Gray
 • Millenial money av Patrick O’Shaughnessy

 

Internet:

Magic formula, screener och tester:

https://www.magicformulainvesting.com/

https://vardebyran.wordpress.com/2014/11/16/the-magic-formula-backtest-2...

http://www.borsdata.se/strategy

 

Alpha-Architect strategi och tester (Wesley Gray):

http://blog.alphaarchitect.com/2014/10/07/our-quantitative-value-philoso...

http://blog.alphaarchitect.com/2015/05/07/combining-value-investing-mome...

http://blog.alphaarchitect.com/2015/03/26/the-best-way-to-combine-value-...

http://blog.alphaarchitect.com/2014/09/23/mixing-momentum-and-value-a-wi...

 

Acquirers multiple (Tobias Carlisle):

http://greenbackd.com/

http://acquirersmultiple.com/
http://acquirersmultiple.com/2015/01/all-investable-stock-screen-backtest/

http://acquirersmultiple.com/2015/01/small-and-micro-cap-stock-screen-ba...

http://acquirersmultiple.com/2015/01/large-cap-1000-stock-screen-backtest/

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (80)
Aug (3)

Taggar