Investerarfysikern
Likes
721
Antal inlägg
1229
Följare
137
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
1 november 2015

Månadsrapport oktober 2015

Oktober månad är nu slut och det är dags att summera månadens utveckling. Index har gått otroligt bra och det har gett en extra skjuts till mina portföljer. Utöver det har jag kunnat haft ett stort månadssparande då semesterersättningen nu kom och jag har haft en inneboende kompis i min lägenhet (pga bostadssituationen i Uppsala).

 

Speciellt bra har det gått för mina kvantitativa portföljer som redan är 5,5 % över index sedan min stora omallokering i månadsskiftet augusti/september. Sedan starten den 1:a februari har de kvantitativa portföljerna gått + 13,56 % bättre än index. De finns i mer detalj här.

 

En del inköp har gjorts i min aktiva portfölj och den har nu gått + 16,2 % bättre än index sedan starten den 1:a februari. Under oktober gick den upp 9 %, trots att jag gjorde misstaget att ligga kort börsen under en vecka (hade varit upp 10,5 % annars). Reaktionerna av rapporterna har varit positiva överlag, medan vissa har varit besvikelser. Utvecklingen visas i grafen nedan (av ngn anledning smög sig ett dipp in i grafen). Alla innehav kan ses under fliken "Innehav".

 

 

Besvikelsen denna månad har varit dual momentum-portföljen vilken legat felplacerad inför denna månad och missat en uppgång på 8 % i S&P 500. Nu gav den signal på köp och ligger återigen investerad i aktier. Nu får vi se om börserna repar sig eller om det var bara en falsk signal. Allmänt så känns det som att stämningen har gått över från att vara negativ till mer positiv, så det ska bli intressant att se.

 

Utöver portföljerna ovan så har jag startat två småportföljer under månaden som är tänkta att ha lite på sidan av. Ena är min tradingportfölj där jag tänkt göra några swing-trades. Den andra är min ETF-portfölj där jag tänkt köpa in smarta ETF-er som QVAL och IVAL. Utöver det så har jag en position i guld som nu är upp ca 1 % efter köp.

 

Totala innehavet är fördelat som sådant i mina portföljer (specifika innehav finns också uppdaterade på denna sida):

 

 

Vid förra månadsskiftet så flyttade jag över Dual momentum-portföljen till DeGiro, vilket gjort att jag lättare kan separera mina innehav. Därför har jag framöver tänkt att helt separera min dual momentum-portfölj och endast månadsspara i denna och kolla signalerna kontinuerligt, för att lägga fokus på de andra portföljerna hos Avanza. Tanken bakom dessa är att ligga lång i aktier och ha likt en 70/30-fördelning mellan aktier och räntor. Den nuvarande fördelningen är följande:

 

Det har varit en riktigt intressant månad där sentimentet verkar ha slagit om en del. Det finns ganska mycket björnvibbar där ute, men också en del bull. Återigen visar denna månad på anledningen till att sprida sina besparingar på olika strategier, då mina aktiestrategier gett en klart bättre avkastning än index, medan index-sparandet har gett en klart lägre avkastning. Nu får vi se vad kommande månad bjuder på. 

Taggar (blogg): 
1 juli 2015

Uppdatering av Fysikerportföljen

Efter mycket reflekterande som jag delat med mig här på bloggen så har jag kommit fram till hur jag ska uppdatera portföljen för att känna mig nöjd och kunna göra just det som är viktigast med att investera; att investera med övertygelse. Det är i stort sett två mindre uppdateringar som jag kommer att göra. Dels är det att återigen ta in mitt räntesparande i Fysikerportföljen och inte se den bara som ett kortsiktigt buffertsparande. Den andra är hur jag kommer att applicera marknadstajmande strategier i de olika delportföljerna.

 

Först gäller det tanken om att ta in räntesparandet i portföljen. Detta är för att få en bättre helhetsbild av sparandet och för att minska volatiliteten. Tanken var först att ligga 100 % investerad i aktier i den långa portföljen och ha 100 % i räntor i ett buffertsparande. Däremot innebär det att man med lite kapital har mycket i räntor och lite i aktier. Vid sedan mycket kapital så är det motsatta. Det jag kom fram till är att jag nog alltid vill ha en del i räntor, likt en 40/60 portfölj, Warren Buffets 10/90 portfölj eller någon annan strategi. Framöver så kanske det också är lämpligt att investera i reella tillgångar och dra ner räntedelen. Konceptet är att inte ligga 100 % i aktier, utan att ha en lite mindre aggressiv fördelning.

 

Sedan jag började spara i aktier i början av förra året (då jag fick mitt första jobb efter examen) så har aktieandelen successivt ökat från 0 % till 80 %. Anledningen till att jag började fundera var just om jag vill gå under denna andel i räntor. Min slutsats var att det var lite lågt och tanken är att successivt öka denna del räntor till 25 % för att skapa en bra buffert.

 

 

Detta innebär då att Fysikerportföljen framöver kommer att stå på fyra ben: en fondportfölj, en mekanisk aktieportfölj, en aktiv aktieportfölj och en ränteportfölj. Tanken är att dessa fyra delportföljer ska vara lika stora och följa individuella strategier och på så sätt sprida riskerna (även om 75 % är exponerat mot aktier för tillfället). Det blir att Fysikerportföljen ser ut som följande:

 

 

Varje portfölj ska följa sin strategi och fördelningen ska vara som i bilden ovan för att satsa lika på alla strategier. I enkla fondportföljen så används dual momentum på SPP Global, SPP Sverige och SPP Obligationsfond. Denna utgör utnyttjar marknaders momentum och investerar globalt. Enkla aktieportföljen använder en mekanisk strategi som investerar i EV/EBIT aktier med momentum. Aktiva portföljen så investerar jag själv i aktier och ska försöka slå de andra portföljerna samt index.

 

Ett ämne som också berörts mycket på senaste tiden på bloggen är marknadstajming. I och med att jag nu kommer inkludera ränteportföljen i Fysikerportföljen så känner jag inte samma stora behov av att minska nedsidan längre. Detta innebär att momentum-regler används i fondportföljen och jag kommer själv använda konjunktur + MA10-strategi i aktiva portföljen (men endast sälja halva innehavet). Däremot så tänker jag helt skippa det i den mekaniska aktieportföljen då det visat sig att dessa strategier ger bättre resultat utan MA-regler eller liknande, eftersom de går riktigt bra i bear market. Det innebär att det kommer vara tre individuella strategier: en indexportfölj som använder helt momentum, en mekanisk portfölj som bara köper oavsett läge och att min aktiva portfölj där jag kommer använda konjunkturen + MA10 för att minska risk och öka avkastning. 

 

Det ska bli intressant framöver om vilken strategi som det kommer att gå bäst för; den aktiva som utnyttjar konjunkturen + MA10, dual momentum eller en mekanisk värdeinvesteringsstrategi. De senare har gett runt 18 % i avkastning med en Sharpekvot på 0,8-0,9 i USA under åren 1975-2014 i backtester. Sedan starten av den aktiva portföljen och mekaniska strategin i månadsskiftet januari/februari i år leder den aktiva.

 

Jag ska också uppdatera beskrivningen av Fysikerportföljen här på sidan på grund av denna uppdatering.

Taggar (blogg): 
28 juni 2015

Risk och avkastning i Fysikerportföljen

När det gäller sparande är det bra att ha fokus på att vara långsiktig. Einstein sa att ränta-på-räntaeffekten är världens åttonde underverk; den som förstår det tjänar det, den som inte förstår betalar det. Så av just denna anledning har mitt fokus i Fysikerportföljen varit störst möjliga avkastning över tid. Däremot så har senaste veckornas nedgångar, Greklandskris och Kinas börsbubbla fått mig att tänka till lite om risk i portföljen.

 

När det gäller finansiell forskning och i diskussioner bland investerare så är fokus på två saker; risk och avkastning. Sharpekvoten dras oftast upp som ett mått som hur stor avkastningen är för en given risk och definieras som snittet på överavkastningen mot den riskfria räntan delat med standardavvikelsen av avkastningen. Om t.ex. avkastningen är 10 % per år över den riskfria räntan och standardavvikelsen är 10 % så innebär det att Sharpekvoten är 1. En standardavvikelse på 10 % innebär att avkastningen per år har 67 % sannolikhet att hamna mellan 0 % och 20 % och 95 % sannolikhet att hamna mellan -10 % och + 30 %. En Sharpekvot på 1 är ett riktigt bra utfall.

 

En tanke över att ha en hög Sharpekvot är att detta skulle innebära att man kan ha belåning för att öka avkastningen och risken. Då skulle denna portfölj ha en bättre avkastning till förhållande till risk än en portfölj som har liknande avkastning men högre risk utan belåning. Ta t.ex. AlphaArchitects RAA strategi (Robust Asset Allocation), denna ger 10 % avkastning per år till 8 % standardavvikelse. Belånar man då denna portfölj med 100 % så ger det 20 % avkastning (minus ränta för den belånade delen) per år till 16 % standardavvikelse. Jämför detta med S&P 500 som har under samma period haft en avkastning på 12 % per år med en standardavvikelse på 15 %. Maximal nedgång i båda portföljerna är också -26 % för RAA med belåning mot -50 % för S&P 500. Så klart bättre riskjusterad avkastning även med belåning.

 

I tidigare inlägg har jag visat att man kan få ner riskprofilen ganska mycket i en aktieportfölj med marknadstajmande strategier och momentumstrategier. Dessa t.o.m. ökade avkastningen i vissa avseenden och drog klart ner nedsidan i portföljen. I kombination med kvantitativa strategier så minskar avkastningen något, men risken minskade också. Av dessa anledningar så har jag valt att hittills ha 100 % i aktier och följa dessa strategier för att minska volatiliteten. 2/3 av portföljen lär justerade av strategierna för att minska nedsidan. De olika strategierna har gett en avkastning på mellan 15-20 % i backtester och den maximala nedgången för strategierna är -28 % med marknadstajming och -66 % utan, vilket gör att maximala nedgången för portföljen har hittills enligt backtestet varit på -40 %. Det är forfarande ganska mycket och jag funderar på hur det skulle vara att komplettera portföljen med andra tillgångsslag för att få ner volatiliteten.

 

Ett exempel för att få ner volatilteten är att göra som i en allvädersportfölj som Jan på RikaTillsammans skriver om. I denna så investerar man i fyra olika tillgångar: korta räntor, långa räntor, guld och aktier. Denna har gett en bra riskjusterad avkastning men drar ner avkastningen markant då aktiedelen är liten. En liknande strategi är Meb Fabers "The Ivy League portfolio". Den är inspirerad av de stora universiteten i USAs portföljer och investerar en femtedel i dels globala aktier, inhemska aktier, fastigheter, råvaror och räntor. För att justera risken så använder man en MA-signal. Den har i USA gett en avkastning på 11 % per år och en maximal nedgång på -12,6 %. Sen kommer vi till AlphaArchitects strategier. De har en strategi som kallas Robust Asset Allocation. I denna så har de varierande andel aktier, reella tillgångar och räntor beroende på preferenser. Deras defensiva strategi ligger 40 % i aktier, 40 % i reella tillgångar och 20 % i räntor. Deras offensiva strategi ligger 80 % i aktier, 10 % i reella tillgångar och 10 % i räntor. För att justera för risk använder de en kombination av absolut momentum och MA-signal.

 

Jag blev lite inspirerad av deras offensiva strategi. Jag har känt att det varit lite mentalt jobbigt att ligga 100 % i aktier nu med höga värderingar och risk för prisfall. Jag vet inte heller hur man mentalt skulle vara att t.ex. i ett läge som 2003 eller 2009 efter en lång nedgång att 100 % satsa på aktier trots att det hade varit riktigt bra. Att alltid ha runt 20-25 % i andra tillgångar är som en stabil grund att stå på utan att dra ner avkastningen alldeles för mycket. Det blir en säker bas i portföljen och gör att risken dras ner något. Om man investerar 25 % av sin månadsinkomst i portföljen så är det lite segt att se värdet minska med -40 %, vilket mycket väl kan vara fallet de kommande åren. Jag har också funderat på hur jag skulle ta risken när portföljen kommer över 1 miljon kronor. Skulle man vara villig att portföljen går ner med 400 000 kr för att maximera avkastningen? Tror att både med ett stort och litet sparande så är det vettigt att inte vara 100 % investerad i aktier. Med t.ex. 25 % i räntor skulle nedsidan bli begränsad till - 30 %.

 

Utöver det så kan också räntedelen också utgöra en medellångt sparande vilket alltid ligger där som en försäkring om något händer. Tidigare har jag gjort en separat buffertportfölj för medellångt sparande, men om man har 20-25 % i räntor eller säkra tillgångar i portföljen så kan man ha det som buffert och man får då en bättre översikt över sitt sparande. Graham rekommenderar minst 25 % i räntor oavsett storlek på portföljen för att kunna ha en säker bas och Buffett rekommenderade att hans förmögenhet placerades i 90 % S&P 500 indexfond och 10 % i korta räntepapper. Det ger också en bra bas framöver om man sedan går över och lever av sin avkastning, då alltid en del är sparade i räntor som man kan ta av.

 

Så till en början är tanken att hela denna del är investerad i korta räntefonder. När den väl blir större så kan man också inkludera hedgefonder, fastighetsinvesteringar (kanske så som Tessin), guld och andra alternativa tillgångar. Det innebär att då gå över till kanske ha 10 % av portföljen investerad i räntor och 10 % i reella tillgångar. Detta för att inte vara helt beroende av börsen men ändå få en bra avkastning.

 

Främsta nackdelen med att inkludera en ränteportfölj i Fysikerportföljen är den lägre avkastningen. Säg att en kombination av räntor, hedgefonder och alternativa investeringar ger ca 5 % per år och de andra portföljerna en avkastning på 15 % per år. Detta ger en total avkastning på 12,5 % vid 25 % i ränteportfölj. Över loppet av 20 år så skulle en ren aktieportfölj vara värd 55 % mer än kombinationen (1536 % avkastning mot 955 %). Så det kostar att vara på den säkra sidan. Därav kan det vara bra att anpassa delen räntor i portföljen så att den inte blir för stor och kanske har ca 10-20 % i räntor. Vid 10 % i räntor blir avkastningen 14 % per år och en ren aktieportfölj skulle endast vara värd 20 % mer.

 

Min tanke är att skapa en ränteportfölj och ha 25 % i varje portfölj. I dagsläget är fördelningen ungefär 12 % i ränteportföljen och runt 30 % i de andra portföljerna. En fördelning på 25 % i varje portfölj skulle vara intressant över en marknadscykel, då det innebär att man skulle öka i portföljer exponerade mot börsen i ett börsfall och minska exponeringen vid starka uppgångar. Som jag skrev i tidigare inlägg så funderar jag också på att låta den mekaniska strategin löpa på utan marknadstajming, justera fondportföljen efter dual momentum och applicera konjunkturstrategin med MA10 på en del av aktiva portföljen. I så fall skulle man gå in ganska tungt i värdeaktier vid en krasch, vilket är bra eftersom dessa ger extra bra avkastning efter en krasch. Magic Formula gav ca 60-80 % avkastning under åren -91, -01, -03 och -09. En anledning till för att ligga 25 % i varje portfölj är att det påminner lite om den allvädersportföljen, men med olika aktieinvesteringsstrategier plus ränta. Jag har gillat att portföljen hittills att står på tre olika ben och nu innebär det att står på fyra ben. Alla vet att ett bord eller en konstruktion som står på fyra ben är stabilare än en som står på tre. Och vilken tidpunkt är inte bättre än nu när många aktörer skriker att vi kan få en finanskris igen och allt är övervärderat, vi har Greklandsoro och börskrasch i Kina? Björnarna kanske har rätt och att ligga 75 % investerad i aktier är fortfarande ganska bullish.

 

Läs mer:

http://blog.alphaarchitect.com/2014/12/02/our-robust-asset-allocation-ra...

http://mebfaber.com/

Taggar (blogg): 
31 maj 2015

Månadsrappot maj

Maj började med ett stort kursras som sedan har återhämtat sig. Utöver det så var det också första månaden som jag hade dual momentum reglerna för indexportföljen istället för mina konjunkturregler som jag har för resten av innehavet.

 

Fysikerportföljen gick upp med 1,32 % vilket gör att den har totalt gått upp med 16,5 % och slog SIX30 Return index som gått upp med 16,06 %, se graf.

 

 

Totalt så har det egna kapitalet i Fysikerportföljen i år växt med 58 % efter insättningar. Utvecklingen sedan starten förra årskiftet ser ut såhär:

 

 

Jag gjorde lite omfördelningar i innehavet samt i och med min insättning så att innehavet är i stort sett jämt fördelat mellan mina tre underportföljer. Jag ska framöver försöka eftersträva att jag har ca 1/3 i varje portfölj för att fördela risken och innehavet på olika strategier. Fördelningen i dagsläget:

 

 

 

Min indexportföljen som nu är 100 % investerad i SPP Global på grund av Dual momentum reglerna är denna månad upp 1,75 %. Sedan start är den upp nästan 40 %, något som man inte kunde ana i början av förra året då många tyckte börsen var högt värderad. 

 

 

Min aktiva portfölj är upp 1,55 % denna månad och totalt 16,87 % mot 8 % för index sedan starten i februari. 

 

 

Jag ökade i alla mina kärninnehav i månadens insättning och sålde två av de aktier som inte utgjorde så stor del av min portfölj så att jag max har tio bolag, då jag kände fler än tio aktier var det svårt att hålla koll på. Efter omplaceringen ser innehavet ut såhär:

 

 

Kvantitativa portföljen är upp 0,64 % denna månad och totalt  11,07 % sedan start. 

 

 

Jag utförde mina månadsinköp denna månad och köpte aktier som är redovisade här:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0XEw4l8aaFRKCw6VWGTc3_g6BY2DR1c...

 

Det har mest varit en ganska lugn månad på börsen. Inte så mycket har hänt, det var en dipp under april-maj men som nu verkar vara återhämtad. Vi står fortfarande lägre än toppnoteringarna i april och vi får se vad som händer framöver. 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (81)
Aug (4)

Taggar