Spartacus
Likes
151
Antal inlägg
388
Följare
42
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
23 november 2016

Vilka finanstidningar läser du?

Läsa årsredovisningar och kvartalsrapporter i all ära, men ofta vill man ju även ha lite mer lättsmälta nyheter. Både för förkovran som förströelse.

Det finns ju, trots teknikens framfart, fortfarande en uppsjö papperstidningar som levererar finansrelaterade nyheter och artiklar. Även om papperstidningen sägs vara på väg att dö ut så är det ändå något särskilt att fysiskt få bläddra blad. Eller så kanske det är en utdöende känsla också...

 

 

Dagens Industri brukar ju vara populär. Jag tror pappersupplagan ligger på ca 100.000.

Medlemmar av intresseorganisationen Aktiespararna får också tidningen Aktiespararen i brevlådan. Blandar både bolagsanalyser med bredare ämnen. Ca 60.000 i upplaga.

Bonnier-koncernens Privata affärer ligger på ca 40.000 i upplaga. Sedan finns ju även Affärsvärlden och Placeringsguiden på ca 20.000 i upplaga per utgåva.

Vill man läsa på utrikiska så finns det naturligtvis också en uppsjö av tidsskrifter. Bloomberg Businessweek, Financial Times och Money är exempel på några som kan sägas vara "mainstream".

Nu var detta dock inte tänkt som ett inlägg som listade tidsskrifter så vi lämnar detta därhän. Utan frågan var ju. Vad läser du för finansrelaterade papperstidningar? Tipsa!

Taggar (blogg): 
23 november 2016

Yara Q3 2016

Senast jag skrev om det norska bolaget Yara var i september - Låga nyckeltal i Yara.  Hypotesen till de låga nyckeltalen var att vinsten förväntades sjunka.

Tar man sig en titt i Q3 rapporten så bekräftas det. Ett överutbud pressar priset man kan ta ut, men dock så har leveranserna ökat. Samtidigt är energikostnaderna lägre än för t.ex. ett år sedan vilket gynnat Yara. Sammantaget blir det dock en del marginalpress och sjunkande vinstsiffror.

Rullande 12-månaders vinst är nu ca 26 nok/aktie. Förra året gavs 15 nok i utdelning. Vi får se hur det blir framöver, men utifrån de siffrorna vore efter en del kursuppgång PE-talet i nuläget 12,3 och direktavkastningen 4,7%.

Anledningen till att Mr Market valt att värdera upp Yara nu är naturligtvis svårt att veta. Energipriserna förväntas stiga och en hel del produktionskapacitet förväntas komma igång den närmsta tiden globalt sett. Dock verkar även priset på flera jordbruksprodukter vara på väg upp vilket är en gynnsam faktor.

Yara expanderar också steg för steg. Inte minst har man ju tågat in på den latinamerikanska och indiska marknaden. Eftersom det är en extremt fragmenterad bransch så finns fortsatt stora möjligheter att växa också, globalt sett. Även om vinsterna kan svänga något enormt för Yara (10-40 nok/aktie) enskilda år beroende på faktorer man inte alltid kan påverka så anser jag man har en långsiktig god positionering och affärsstrategi. Man växer sakta men säkert, med lönsamhet och utan att behöva belasta balansräkning med massa tunga lån trots att det ofta krävs en hel del investeringar för att sätta upp nya anläggningar/förvärva verksamheter.

Jag är fortsatt positiv till Yara som långsiktigt innehav och som en del i exponering mot jordbrukssektorn. Det tickar på och vid tillfällen då Mr Market är överdrivet pessimistisk, som i höstas, kan man fylla på lite.

 

Taggar (blogg): 
21 november 2016

Internationella Engelska Skolan Q1 2016

Internationella Engelska Skolan (IES) nämndes ju i något inlägg tidigare i år så tänkte det kunde vara intressant att kika på dess första kvartalsrapport som noterat bolag. Inte minst nu då Ilmar Reepalus utredning också presenterats.

IES ökade antalet elever då både en ny skola öppnades samt nya klasser tillkom på befintliga skolor. Fler skolor planeras att öppnas under 2017 och 2018. Jag misstänker att så även blir fallet åren där efter då barnkullarna, så vitt jag vet, är väldigt stora bland de som nu är i förskoleåldern. Demografin talar m.a.o. för det.

Fler elever innebär ökad omsättning vilket steg med 11,4%. Även antalet elever i kö ökade. Ökade lönekostnader i lärarbristens Sverige har lett till något högre kostnader men i och med att systemet är som det är så på lite längre sikt får ju privata aktörer ut det via höjd ersättning från kommunerna vad det lider. Dessutom har den statliga lönesatsningen och pengarna ej bokförts än.

Soliditen är stark, 67%, och man har även slutfört förvärvet i Spanien. En ny marknad som man är mycket optimistisk kring.

Såvitt jag kan bedöma så finns goda förutsättningar att fortsätta växa med sitt utbildningskoncept både i Sverige som utomlands.

Kikar vi då på Illmar Reepalus utredning så stod det ju redan från början klart att han hade ett tydligt mandat för att föreslå vissa specifika saker. Pressmeddelandet från i början av 2015 när utredningen lanserades sa ju bl.a. att "Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på andra sätt föra ut medel från verksamheten." Att begränsa vinsterna och möjligheten att få ut vinst var m.a.o. hela syftet med utredningen, så det är ju föga förvänande att ett vinsttak föreslås. I detta fall ett vinsttak på 7% plus statslåneränta på operativt kapital (rörelsetillgångar minus rörelseskulder).

Min ytterst personliga åsikt är att det där är strunt.

Jag ser också att det kan finnas segregationsproblem, skapandet av betygsinflation, lockandet av oseriösa aktörer, plockandet av lågt hängande äpplen fenomen med mera problematik när pengar ska tjänas på vissa verksamheter, men vinsttak? Nej.

Justeringar kan nog behövas men det är genom att se över intäktsmodellerna, enligt mig.

Enligt mig skulle även offentliga verksamheter må gott av att sträva efter ett överskott. Överskott som skulle kunna investeras för framtida generationers väl och ve. Inte som nu, att samhället är baserat på att en generation lånar och någon annan längre fram ska betala. Vinst och överskott är, enligt mitt sätt att se, grunden för att kunna göra nya investeringar.

Vi får hur som helst se var det hela tar vägen. Även om demografin talar för IES så är det ju en klar politisk risk i den här typen av bolag. Vi lever ju också i intressanta tider där allt kan hända.

Hur ser du på IES, vinster i välfärden och/eller Reepalus utredning?

Taggar (blogg): 
19 november 2016

Buffetts flygbolagsköp

Lite överraskande så visade Berkshires senaste 13F att köp hade gjorts i tre flygbolag. American Airlines (AAL), United Continental (UAL) och Delta Airlines (DAL).

Överraskande då Buffett ofta uttalat sig mot flygbranschen som sådan. Allt efter hans investering på 80-talet. 1989 köptes nämligen preferensaktier i US Airways till ett tillsynes mycket attraktivt pris som erbjöd 9,25% i utdelning samt rätten att sedan konveretera preferensaktierna till vanliga stamaktier. Bolaget närmade sig sedan konkursens brant och investeringen är en av de få investeringar som Buffett sagt sig ångrat.

När det kommer till flygbranschen så brukar det lyftas fram att det är en bransch med höga fasta kostnader, det råder stor prispress och konkurrens. Det är svårt att bygga kundlojalitet och i det är kort och gott extremt lätt att förlora pengar i den här branschen.

Buffett har skojat om att när han får någon ny ide om att köpa ett flygbolag så brukar han slå ett samtal och deklarera "Hello Im Warren and Im an air-aholic." och då får han hjälp med att motså frestelsen.

Men nu sitter Berkshire ändock på innehav i flygbolag.

Min personliga gissning är att det är Buffetts adepter, Tod Combs och Ted Weschler, som tryckt på köpknappen. De sköter en hel del investeringar på Berkshire. Det är ändock intressant att följa då de är erkänt duktiga  och i en framtid då Buffett och Munger ej längre finns kvar är det inte möjligt att de även styr över större investeringsbeslut.

När det gäller de tre flygbolagen så var köpet i American Airlines överlägset störst. Mer pengar gick in där än i de två andra tillsammans. Så vad är American Airlines för bolag? Vad kan ha lockat?

American Airlines grundades 1930 och ska nu vara världens tredje största flygbolag om man räknar passagerar-kilometer. Man har i sin flygplansflotta över 900 flyg och medan ca 50 snart ska tas ur tjänst så är över 300 nya också beställda och ska tas i bruk mellan åren 2017-2020.

Mindre trevliga detaljer är att ett av American Airlines flygplan kapades och kördes in i World Trade Center 2011. Två månader senare så ansöktes även om konkurrsskydd.

2013 gick man ihop med American Airways och bildade då tillsammans ett av världens största flygbolag. Man  gick då från sex år av förlustår till att visa vinst. Nuläget är sådant att både 2015 och 2016 varit mycket goda år för bolaget. Rörelsemarginalen har skjutit i höjden. Pengar verkar man ha satsat på dels investeringar och dels återköp av aktier. Antalet aktier har gått från 734 till 588 miljoner på drygt två år.

Just det här med stora återköp brukar vara ett signum. Det gillas så vitt jag vet generellt av både Buffett som hans adepter.

I likhet med oljeraffinaderier så har flygbolag troligen haft mycket draghjälp av det sjunkande priset på olja. Det framtida oljepriset är svårt att förutspå, men troligen så gillas det att pengar satsas på att förbättra och bibehålla konkurrenskraften genom investeringar istället för att dela ut dem nu när tiderna är goda.

Sett till nuvarande intjäning, 9,65 usd/aktie, så är PE talet också otroligt lågt, PE ca 5. Trots att det blivit en kursuppgång efter Berkshires 13F. Dock så tycker jag personligen man ska vara ytterst försiktig när det gäller PE-tal och starkt cykliska bolag. Det är som Baloo säger -"svänger om det".

I starkt cykliska bolag kan t.o.m. höga PE-tal vara bättre ingångslägen. Varför? För att vinsterna då är nedpressade. Sett till P/S så är värderingen ca 0,6. Rörelsemarginalerna har svängt kraftigt de senaste 10 åren men räknar man ut ett medel så hamnar det på 2,5%.

Bolaget är heller ej skuldfritt. Långt ifrån.

Personligen är detta inget "case" jag skulle göra ett direktköp av, men jag har full respekt för att jag kanske inte ser hela bilden.Det som i en första anblick lockar överväger inte vad jag bedömmer vara riskerna. Det som i American Airlines fall gått åt rätt håll i några år nu, kan så vitt jag vet vända lika fort igen. Högre oljepris, minskad ekonomisk aktivitet och högre räntor är ett hot. Dock kan man se det hela som en slags hedge också. En hedge för fortsatt goda år för flygbolag. Trenden som är nu kan hålla i sig länge än och då kommer detta troligtvis vara en mycket god investering.

Hur ser du på American Airlines och fygbolagsbranschen?

 

17 november 2016

The Dhando Investor

Mohnish Pabrai heter förvaltaren som skrivit boken The Dhando Investor, som är en av böckerna inom investeringsgenren jag tycker om att bläddra i då och då. 

Pabrai startade ett IT-företag som han senare sålde innan han blev kapitalförvaltare. Han har tagit  intryck av bl.a. Warren Buffet, men har också en personlig touch i sin investeringsfilosofi. Han anser bl.a. att man ska försöka lära sig så mycket som möjligt av andras misstag för att inte behöva göra dem själv. Dessutom är det bra att utveckla en checklista för att själv undvika gå på för svåra minor.

Hans bok The Dhando Investor är hur som helst intressant läsning. "Dhando" betyder ungefär "strävan/arbete som genererar välstånd". En Dhando investerare är m.a.o. någon vars strävan/arbete kommer generera välstånd. I boken lyfter han fram nio principer man bör följa för att på sikt lyckas i denna strävan.

 

Den första principen är att man ska fokusera på att köpa existerande affärsverksamheter. Affärsverksamheter som har lång historik och som man vet fungerar.

 

Den andra är att man bör köpa i enkla branscher som förändras långsamt. Branscher där förutsättningar kan förändras snabbt är svårbedömda.

 

Den tredje är att man bör köpa pressade bolag i pressade branscher. Då de är i en tillfällig svacka. Det är de det går få dem billigt. Märk väl att det är inte bara bolaget i sig som ska vara pressat. Ett pressat bolag i en annars välmående bransch kan ofta betyda problem, men om hela branschen är i en tillfällig konjunktursvacka är det en annan femma.

 

Fjärde är att köpa affärsverksamheter som har någon form av konkurrensfördel. Den s.k., "moaten" som Buffett ofta pratat om.

 

Femte principen är att satsa stort när väl oddsen är i ens favör och man hittat det där där allt verkar stämma. De chanserna kommer då och då och då gäller det att satsa. Det betyder också att man kan få sitta på pengar länge och vänta.

 

Sjätte principen är att fokusera på "arbitraget". Med det menar Pabrai att man ibland kan få någonting utan att egentligen betala för det. Det kan betyda olika saker i olika brancher, men tänk det som att bolaget har det där lilla extra. Går koppla ihop med "moat" även om arbitraget kan vara mer tillfälligt.

 

Princip sju handlar om att man köper billigt. Det vill säga till ett pris som understiger "värdet". Priset har m.a.o. betydelse. Tänk "margin of safety".

 

Princip åtta om att man ska söka sig till låg-risk situationer men där osäkerheten är stor. Hur hänger det ihop tänker någon? Jo många gillar ofta inte osäkerhet och likställer det med risk, men egentligen så är ju risken vare sig lägre eller högre bara för att framtiden är okänd. Det är bara så att ibland tror vi att framtiden är känd men så är det ju aldrig. Vid osökerhet sjunker ofta priserna vilket gör det perfekt tillfälle att gå in i låg-risk verksamheter.

 

Slutligen. Princip nio. Det är bättre att vara en "copy cat" än en innovator. Man behöver inte uppfinna hjulet om och om igen. Det som har fungerat förr fungerar ofta framöver.

 

Vad tycker du om dessa nio principer? Låter det vettigt? Låter det dumt? Något som är svårt att följa?

 

 

Taggar (blogg): 
16 november 2016

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering! Nej inga foton inkluderas! Ni får helt enkelt använda fantasin när ni tänker er hur det ser ut när Mature Investors I´d Like to Follow ser ut när de agerar på börsen.

 

Hur som helst. MIILF uppdateringarna synar hur en del förvaltare agerat i köpsituationer d.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Odin fonder

Oktober

Ahlsell ca 47 kr

Danske Bank ca 194 dkk

Byggmax ca 62 kr

Thule ca 143 kr

Trelleborg ca 163 kr

Man skriver i sin månadskommentar bl.a.

"Lönsamheten i Danske Bank är på väg upp och effektivisering av kostnadssidan fortsätter. Den danska hemmamarknaden har lagt krisen bakom sig och förlusterna är historia. Kapitaltäckningen är god vilket innebär att det för närvarande byggs upp mycket kapital."

 

Skagen

Oktober

Novo Nordisk ca 270 dkk

Hennes & Mauritz ca 255 kr

Bonheur ca 50 nok

Kinnevik ca 225 kr

Unilever ca 42 usd om via NYSE

China Mobile ca 60 usd om via NYSE

I sina kommentarer skriver man bl.a.:

"Novo Nordisk was part of the Vekst portfolio in 2014-15. After a price decline the forward business performance and valuation have become unusually attractive. the global upward trend for diabetes is unlikely to change anytime soon."

 

Mohnish Pabrai

Q3

Southwest Airlines ca 38 usd

 

Donald Yacktman

Q3

Twenty-First Century Fox ca 26 usd

 

Warren Buffett

Q3

American Airlines Group ca 35 usd

Delta Air Lines ca 38 usd

United Continental Holdings ca 48 usd

Phillips66 ca 78 usd

 

Spiltan

Q3

Itab Shop Concept ca 77 kr

Autoliv ca 900 kr

Hennes & Mauritz ca 260 kr

Hexpol ca 77 kr

Troax ca 150 kr

Thule ca 140 kr

I kommentarerna nämns:

"Via en rad förvärv kan nu Itab erbjuda ett helhetskoncept för butiksinredning vilket bör skapa större tillväxt."

 

Mina egna kommentarer

Jag förstår logiken bakom flera av köpen, men inte alla, som MIILF:arna gjort. Bland Skagens köp finns t.ex. en del som även tilldragit sig mitt intresse. När det gäller Pabrai och Buffett så är det två stycken jag hyser mycket respekt för, men varför köper de flygbolag!? Ser ut som om det är någonting som kan bli intressant läsning. Just flygbranschen har ju ofta varit någonting som skytts som pesten.

Spiltan Fonder är också erkänt duktiga. Inte minst har ofta Erik Brändström många kloka tankar. Han var förresten en av mina "sommargäster" i somras. Klicka här för att komma till intervjun. Som H&M-kramare så har jag t.ex. inte svårt för att förstå att man passar på och ökar i Hennes&Mauritz.

Hur tänker du kring bolagen som är listade ovan?

 

4 november 2016

Arcus till börsen

Eftersom det redan spekulerats kring Arcus börsnotering i början av året så är det väl på sin plats att göra en notis om det när det väl verkar vara på gång.

I inlägget då kunde jag konstatera att Arcus varit en riktigt bra affär för Ratos. Man har fått tillbaka köpeskillingen plus lite till samt har lyckats mer än dubbla försäljningen genom att köpa in varumärken till sin "portfölj". Det bokförda värdet var mycket mindre än det jag spekulerade i att man kunde få om man börsnoterade Arcus. Min bedömning var att man kunde få mer än dubbla det bokförda värdet om man satte ut Arcus till hugade spekulanter på börsen- ca 1,7 miljarder.

Nu har då äntligen pressmeddelandet från Ratos kommit. Arcus ska ut på börsen och i ryggsäcken har man ca 11% årlig omsättningstillväxt och en omsättning på nu ca 2,6 miljarder nok.

Enligt SEB skulle värderingen inte landa på ca 2 miljarder. Nej nästan det dubbla! Det är prat om 3,2-3,8 miljarder nok. Ja vi får se var vi landar, men jag tycker i alla fall att ett bolag som Ratos, som har att kränga bolag som affärside, gör rätt som just kränger bolag när det verkar vara lättsålt.

Leker vi med tanken att Ratos får ca 2,9 miljarder nok för sin ägarandel vid en notering så är det dryga 9 nok per Ratos-aktie för något som är bokfört till dryga 2 sek.

Är Arcus något du vill äga?

Taggar (blogg): 
4 november 2016

Checklista - Ledningen

Den elfte punkten i min enkla checklista för att snabbedömma ett bolag är huruvida jag känner förtroende eller ej för ledningen.

Det här är av naturliga skäl en "mjuk faktor" som är full av subjetivism då det egentligen är ganska svårt att få grepp om. Samtidigt är det en självklarhet för man vill ju sällan satsa pengar i något eller någon som man känner man ej har förtroende för.

Det jag försöker göra är att se så att ledningen inte överdriver i sin optimism utan verkar ha realistiska förväntningar på bolaget och framtiden. Det hör naturligtvis till saken att man i grunden är optimistisk, men kan i vissa bolag ta sig alltför udda uttryck.

Jag vill gärna se rak och tydlig information. Inte så att jag kanske alltid tycker samma sak eller gör samma bedömning som ledningen, men det ska i alla fall gå att förstå ledningens resonemang. Kommunikationen ska vara rak både när det går bra för bolaget som när det går dåligt.

Jag vill se att man arbetar för bolagets bästa, inte aktiekursens. Eftersom jag oftast vill vara långsiktig ägare så vill jag se ledningar som ser till bolagets långsiktiga konkurrensförmåga. Inte till morgondagens aktiekurs. Ibland stöter man på bolag där ledningens agenda mer verkar vara att få upp aktiekursen än att leda verksamheten.

Det är inget oruckbart kriterium, men jag gillar internrekryteringar. Jag ser hellre att ledningspersoner som VD och dylikt har ett förflutet inom bolaget än att man sätter externt rekryterade "påläggskalvar" där.

Sedan händer det att jag drar öronen åt mig om det t.ex. verkar vara hög personalomsättning eller om det verkar vara många bland personalen som slutar Ibland finns det en trovärdig förklaring, ibland kan det tyda på en mindre bra arbetsmiljö och den brukar till slut ge negativa effekter. En ledning bör kunna ha/få sin personal med sig. 

Det finns naturligtvis fler saker man kan titta på och man får försöka lägga ett pussel som till slut utmynnar i huruvida man känner, eller inte känner, förtroende för ledningen. I ärlighetens namn så är det dock sällan bolag misslyckas på detta kriteriet för kriteriet har en tendens till att bli ett hellre fria än fälla-kriterium. MEN skulle det bli en fällande dom så faller oftast hela "caset".

 

 

Så pass viktig är punkten.

Vad brukar du kika på när det gäller bedömning av ledningen?

 

Taggar (blogg): 
27 oktober 2016

Kinnevik Q3 2016

Kinnevik redovisar ett substansvärde på 271 kr. 92% av det utgörs av näthandel och telecom. Det är nästan exakt lika mycket i substansvärde som för två år sedan. Verkar som det inte varit mycket värdeskapande där då, eller?

Ska sanningen fram så är jag dock inte så intresserad av vad det s.k. substansvärdet är i Kinnevik. Det kan vara väldigt mycket"luft" i de siffrorna. Jag har skrivit om det förut, men skriver igen. En gång i tiden köpte jag Kinnevik för att man fick en hel del stabila verksamheter för en rimlig peng sedan var alla de där online-satsningarna med på gratis. Den tiden är ju nu efter Kinneviks transformering över sedan länge.

Idag håller jag kvar de aktier jag har kvar eftersom Kinnevik fungerar som en "korg" av tillväxtsmöjligheter. Jag har jättesvårt att värdera bolag som t.ex. Zalando, MTG m.m.men istället för att jag ska leta runt efter exotiska bolag med tillväxtsambitioner - gå på en och annan mina och få bra utväxling på andra - så kan man hålla en "korg" av sådana möjligheter via Kinnevik. Därför håller jag kvar mina resterande Kinnevik-aktier. Jag har ingen anledning att vara missnöjd med mitt ägande över åren, men jag har ingen anledning att köpa fler aktier heller. Kanske inte är helt rationellt.

Samtidigt. Det här med tillväxtsbranscher är en "sport" som det är svårt att sia om. Minns ni hur hett jordbruksmark var i österled för några år sedan? Stendött nu. Men vem tänkte då på ryska radannonser på nätet? Det ena har det plöjts ned pengar i till ingen nytta. Det andra har Kinnevik lyckats göra god vinst av.

Risken är ju faktiskt att om jag hade fått välja för några år sedan valt att satsa på jordburksmarken och inget på radannonserna. Vad hade det blivit för avkastning av det då? Hade jag varit klassad dum om jag gjort det ena och smart om jag gjort det andra, eller är det här med investeringar mer komplicerat än så?

Nu är jag förhoppningsvis varken klassad smart eller dum för båda kan innebära en belastning, men förstå mig rätt. Ibland kan faktiskt det smartaste vara att inte försöka vara så smart själv.

När det gäller Kinnevik så är jag skenhelig och tänker att ja, ja det blir nog bra. Jag har inte haft anledning att tro någonting annat heller för utdelningarna har stadigt trillat in, stigande sådana också.

Vad är din syn på Kinnevik?

Taggar (blogg): 
27 oktober 2016

Beijer Alma Q3 2016

Beijer Alma är ett av mina favoritbolag. Jag tror man kan kalla mig lite av en Beijer Alma-kramare. Inte så att allt alltid är uppåt och går bra för bolaget. Det är ju utsatt för konjunkturnycker och liknande som allt annat, men bolaget är enligt min uppfattning  bra skött, har i regel långsiktigt tänk och med till synes långsiktiga ägare vid rodret.

Det här är ett sådant här bolag som jag heller aldrig sålt något av utan det får hänga med i vått och torrt och så adderas det lite då jag tycker det är ok prissatt. Sakta men säker byggs det upp en lite större position över årens lopp. Jag har inte gjort det svårare än så.

Q3 rapporten kom ju nyligen ut och den visade att efterfrågan är fortsatt relativt stabilt. Sedan var det lite olika i bolagets olika affärsområden. Något sämre för t.ex. chassifjädrar. Något bättre när det gäller kablar till kärnkraftsindustrin. Så är det ju i ett bolag med en mix av affärsområden.

För Beijer Almas del så delar man in det i tre områden.

Lesjöfors med sina fjädrar (Inte dunfjädrar utan de där av av stål) till fordonsindustrin och industrielltbruk.

Habia med tillverkning av kablar, specialkablar. Det kan vara till Telecom, Försvaret eller Kärnkraftsverk m.m.

Sedan har vi det nyaste området, Beijer Tech, som sysslar med handel av bl.a. gummiprodukter.

Av de här områdena så har Lesjöfors störst betydelse och Beijer Tech minst för bolagets resultat.

I likhet med en del andra "industripärlor" så är även Beijer Alma en förvärvare av mindre bolag som platsar in i deras affärsområden. Nu senast har man förvärvat fjädertillverkaren JWG med produktion i Singapore, Thailand och Kina. JWG har en omsättning (ca 70 milj kr) motsvarande 3-4% av Lesjöfors-delens totala omsättning och det var också ungefär där prislappen hamnade på.

Även om det mesta är "business as usual" så det som dock sticker ut i bolaget och som jag tycker man bör vara observant på är balansräkningen. Där en ökad skuldbörda sakta börjar komma krypande. Beijer Alma har ju haft otroligt starka finanser tidigare. Skulderna har stigit 30% sedan årsskiftet 2013/2014. Det har vare sig omsättning eller vinst gjort under samma period.

Jag har inte detaljstuderat orsakerna än, men det är så vitt jag vet något som ofta kommer krypande under goda år. Bolag generellt belånar sig mer och mer och ingen tänker så mycket på det när allt snurrar på och lånekostnaderna är låga. Det gäller bara att det inte går överstyr och man blir för riskvillig. Något som tyvärr många tillväxtsorienterade bolagsledningar kan bli. Jag tror dock inte Beijer Almas ledning har hamnat i det diket, men man bör ju ändock alltid vara observant.

Vad är din syn på Beijer Alma?

 

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (34)

Taggar