Spartacus
Likes
151
Antal inlägg
388
Följare
42
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
20 augusti 2016

Skapa din egen filantropfond

Många är kanske medlem i eller månadsgivare till någon ideel organsiation som syftar till att hjälpa eller förbättra livet för människor. Det finns många saker som kan behöva stöd i denna vår ibland skakiga omvärld.

Det finns en hel del s.k. etiska fonder. Fonder som  placerar på ett visst sätt enligt vissa etiska riktlinjer. Det kan vara att man undviker placeringar i vapen och tobak. Det kan vara s.k. ”gröna” placeringar, SRI-fonder (Social responsibility) eller hållbara-fonder som brukar vara en mix av flera saker. Både miljö som sociala aspekter. Ibland anklagas etiska fonder för att vara ett förtäckt sätt att ta ut högre fondavgifter, men får många placerare så är det antagligen ett sätt att vilja ta någon form av aktivt beslut ändock i vad som det ska vara ok att placera sparpengar i.

Sedan har vi de s.k. Ideella fonderna. Fonder som ger från fonden till någon ideel organisation. Det finns t.ex. Skandia Världsnaturenfonden, Skandia Cancerfonden m.m.

Det finns också möjlighet till att göra sin egen lilla ”filantropfond”.

2006 så beslutades att privatpersoner kan skänka utdelningar, skattefritt, till skattebefriade ideella organsiationer med allmännyttigt ändamål. något välgörande ändamål. Alla organisationer med 90-konto är skattebefriade. Man kan skänka hela eller delar av utdelningen.

Idag är det så enkelt att ha många konton och courtagen är så låga så det gör det praktiskt möjligt att öppna upp ett konto enbart för detta filantropiska ändamål. Ett vanligt depåkonto där man tänker sig ha ”eviga” innehav vars avkastning ska gå till filantropiska innehav innebär att varken schablonskatt kommer betalas eller skatt på utdelningar. 100% av utdelningarna går till de ändamål du bestämmer. Inga skatter erläggs (förutom om du skulle välja att sälja något innehav med vinst).

Din egen filantropfond. Till de ändamål du bestämmer. Med dina egna placeringsregler. Med innehav du bestämmer.

Det underbara i kråksången är ju också att om man väljer långsiktiga utdelningshöjare så kommer summan som skänks också öka år efter år utan att mer kapital behöver skjutas till. Önskar man kan man ju också kombinera det hela med eget månadssparande. Istället för att skänka pengar direkt till någon eller flera organisationer kan man spara i sin filantropfond och låta avkastningen gå till dem.

Det man bör tänka på är att man behöver göra organisationen man ska skänka utdelningen till till rättighetsinnehavare minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Dessutom bör man i deklarationen under ”övriga upplyssningar” förklara att man skänkt sin utdelning. Ifall banken varit sen med denna uppgift till Skatteverket. Många ideella organisationer har också på sina hemsidor blanketter och guider hur man går till väga.

Brukar du skänka till någon ideell organisation? Vilken i så fall?

Taggar (blogg): 
30 juni 2015

If you can't beat the market, be the market - Ränteplaceringar

"If you cant beat the market, be the market" bygger på investeringsstrategin att en bred och billig exponering mot marknaden i stort är det säkraste sättet att på lång sikt få goda avkastning på sitt  ihopsparade kapital.

Förra inlägget behandlade exponering mot aktier. Då specifikt aktier i Norden, Europa, globalt och USA.

Detta inlägget kommer handla om ränteplaceringar. Aktier har en väldigt viktig roll, men en minst lika viktig roll enligt s.k. bogleheads (följare av John "Jack" Bogles investeringsråd) är att alltid ha en andel ränteplaceringar.

Hur mycket varierar beroende på ålder, tidshorisont på sparandet, livssituation och riskvilja men tumregeln är att ju närmre man kommer till att man ska börja spendera sitt kapital ju högre andel räntor.

Bland bogleheads i USA är ETF:erna BND och AGG två populära ränte ETF:er. Båda är breda, lågkostnads ETF:er med 0,07% förvaltningsavgift. Innehaven har en ungefärlig genomsnittlig löptid på ca 5-6 år.

Går vi till våra inhemska räntefonder med exponering mot främst SEK så brukar man främst prata om tre sorter, korta, långa och företagsobligations-fonder.

Korta är de som placerar i räntebärande värdepapper med kortare löptid än ett år. Korta räntefonder kan nästan jämställas med att ha pengar på ett sparkonto avkastningsmässigt och riskmässigt.

Långa placerar i räntebärande värdepapper med längre löptid än ett år och påverkas därför mer märkbart av hur marknadsräntorna går upp och ned men deras längre löptider ger också chans till lite högre avkastning.

Företagsobligationer placerar i obligationer utgivna av företag. Dessa påverkas också av det allmänna ränteläget men också i vilken typ av företag som utgett obligationerna. Företag med sämre finanser får t.ex. betala högre räntor = högre avkastning och risk för investeraren.

Exempel på korta räntefonder är:

Spiltan Räntefond Sverige, med 0,10% förvaltningsavgift.

AMF Räntefond Kort, med 0,10% förvaltningsavgift.

Öhman Penningmarknadsfond, med 0,10% förvaltningsavgift.

Folksam Penningmarknadsfond, med 0,10% förvaltningsavgift.

Exempel på långa räntefonder är:

AMF Räntefond Lång, med 0,10% förvaltningsavgift.

Öhman Obligationsfond, med 0,12% förvaltningsavgift

Nordnet Räntefond Sverige, med 0,15% förvaltningsavgift.

SPP Obligationsfond, med 0,20% förvaltningsavgift.

Exempel på företagsobligationsfonder är:

SPP Företagsobligationsfond, med 0,40% förvaltningsavgift.

Spiltan Högräntefond, med 0,75% förvaltningsavgift.

Simplicity Företagsobligationer, med 0,80% förvaltningsavgift

Lannebo Corporate Bond, med 0,90% förvaltningsavgift.

Som synes hamnar företagsobligationsfonder i en helt annan "klass". Inte minst avgiftsmässigt. Då är dessa ändå bland de billigare.

Har du fler tips på billiga räntefonder?

Taggar (blogg): 
25 juni 2015

If you can't beat the market, be the market - Norden, Europa, Global, USA

Halva rubriken är ett citat . Om jag minns rätt, sagt av John "Jack" Boogle.

Han är en stark förespråkare av indexinvestering samt grundare av Vanguard Group och den första större indexfonden tillgänglig för den större massan, Vanguard 500.

Boogle är en stark förespråkare av att investera i billiga, breda fonder. Då enligt honom enbart 5% av förvaltarna klarar av att slå index över sin investeringskarriär så är att hålla nere sina förvaltnings- och transaktionskostnader det säkraste sättet att öka sin avkastning på.

"In the long run it's really quite certain, because the data show us that only about 5 percent of the managers will outperform the market over an investment lifetime."

Investerare kan också liknas vid apor som kastar pil. Med den skillnaden att om apor kastar bättre än genomsnittet fem gånger i rad så kallar man det tur, men om en förvaltare gör det så kallar man det skicklighet och förvaltaren applåderas.
 
Boogle utesluter så vitt jag vet inte att det finns exceptionella personer, men för gemena man är det bättre att satsa på att "be the market" via bred, billig exponering över en lång tid än tro att man är en av de väldigt få möjligtvis exceptionella personer som klarar av att "beat the market".
 

Det går skriva mycket mer om dels Boggle, dels strategin och de underliggande tankarna men detta inlägget ska istället ge exempel på vad för fonder/ETF:er som kan passa in i tänket med exponering mot Norden, Europa, globalt och USA.

ETF:er är ju börshandlade fonder som kommit mer och mer i ropet. Boogle är inte jätteförtjust i dem eftersom man måste betala courtage för att handla dem samt de enligt honom ökar transaktionsbenägenheten. De fungerar dock om inget bättre alternativ står till buds.

Om vi börjar med fonder så finns t.ex. Avanza Zero. En indexfond med 0% i förvaltningsavgift som ger exponering mot Stockholm-börsens 30 mest omsatta bolag.

Nordnet har i sin tur t.ex. Nordnet Superfonden Sverige. De 70 mest omsatta bolagen på Stockholmbörsen och med 0% förvaltningsavgift.

Fler fonder från Nordnet med 0% förvaltningsavgift är:

Nordnet Superfonden Norge, med de 25 mest omsatta aktierna på Oslo-börsen.

Nordnet Superfonden Danmark, med de 20 mest omsatta aktierna på Köpenhamn-börsen.

Nordnet Superfonden Finland, med de 25 mest omsatta aktierna på Helsingfors-börsen.

För den som vill ha en ETF med mer heltäckande nordisk (Sverige, Norge, Danmark, Finland) exponering så finns GXF med 0,50% förvaltningsavgift.

Höjer vi nu blicken till Europa så har SEB en gratis indexfond, SEB Euroland Gratis som omfattar de 50 största bolagen i Euro-länderna.

Länsförsäkringar har Länsförsäkringar Europa Index där inte bara Euroländer finns med, med 0,20% förvaltningsavgift

SPP har en liknande, SPP Aktiefond Europa, med 0,20% förvaltningsavgift.

Swedbank har Swedbank Robur Indexfond Europa, med 0,20% förvaltningsavgift.

AMF har AMF Aktiefond Europa, med 0,40% förvaltningsavgift.

På globalnivå har t.ex. Länsförsäkringar en fond Länsförsäkringar Global Index med 0,20% i förvaltningsavgift.

SPP har SPP Aktiefond Global med 0,30% förvaltningsavgift

AMF har AMF Aktiefond Global med 0,40% förvaltningsavgift.

Skandia har Skandia Global Exponering med 0,40% förvaltningsavgift.

Danske har Danske Invest Global Index med 0,44% förvaltningsavgift.

På ETF-sidan finns VT med 0,17% förvaltningsavgift. Den följer ca 7500 aktier i 47 olika länder och brukar ses som en favorit bland s.k. "boogleheads" (följare av Boogles råd).

I globalfonder står ofta USA för hälften. För den som vill diversifiera sig bort från den exponeringen finns t.ex. VXUS en ETF med globalexponering men exklusive USA-bolag med 0,14% förvaltningsavgift. Den innehåller ca 5500 aktier i 46 länder.

En liknande ETF med exponering mot large och midcap bolag i utvecklade ekonomier, exklusive USA, är SCHF med 0,09% förvaltningsavgift.

För full exponering mot USA finns ETF:n VTI som innefattar large, mid, small och microcap i USA, med 0,05% förvaltningsavgift.

Sedan finns naturligtvis även USA-fonder. Exempelvis:

Länsförsäkringar USA Index, med 0,20% förvaltningsavgift.

SPP Aktiefond USA, med 0,20% förvaltningsavgift.

Swedbank Robur Indexfond USA, med 0,20% förvaltningsavgift.

Handelsbanken MSCI USA Index, med 0,40% förvaltningsavgift.

Har du fler tips på billiga indexfonder/ETF:er med exponering mot Norden, Europa, globalt eller USA?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (34)

Taggar