Spartacus
Likes
148
Antal inlägg
346
Följare
40
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
13 januari

Tomra vs Checklistan

Norska Tomra tillverkar apparater för returglas, aluminiumburkar och PET-flaskor. Har du någon gång pantat så är chansen stor du råkat på en av Tomras apparater då de är störst i världen på returapparater.

 

 

Tomra delar upp sin verksamhet i två affärsområden - Collection Solutions och Sorting Solutions.

Collection står för ca 60% av omsättningen och 2/3 av vinsten. Collection är affärsområdet som innefattar returapparaterna. Drygt 70.000 returapparater har sålts av Tomra över årens lopp och förutom nyförsäljning så blir det även en del som ska bytas ut efter en viss tid vilket ger återkommande intäkter.

Sorting står för ca 40% av omsättningen och 1/3 av vinsten. Sorting är det nyaste affärssegmentet och också det som bolaget växt en hel del inom allt sedan 2004. Sorting inkluderar t.ex. sorteringsmaskiner för tvättad potatis eller sortering av grönsaker och frukter baserad på vikt m.m. Förutom inom livsmedelsindustrin så är sensorstyrd sortering även användbart inom återvinning och gruvindustrin.

 

Storlek och notering

Tomra är noterat på norska OB Match och har ett börsvärde på strax över 13 miljarder nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Latour är största ägare med 25,8% av aktierna. Känns tryggt.

Kriterium uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 1,75 nok/aktie. Bolaget har höjt utdelningen varje år de senaste 10 åren.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Man skulle kunna argumentera för att det politiska intresset för att gynna återvinning skulle minska framöver, men nej jag väljer nog vara naiv här. Det är hur man än vänder på det mycket resurseffektivare att återvinna en gammal aluminiumburk än att gräva upp bauxit, förädla och frakta runt halva jorden.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Man hjälper till att sortera material. Man är ej beroende av prissättningen av en enskild råvara för att tjäna pengar.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Ständig produktutveckling pågår visserligen, men det är inte på den nivån att bolaget står och faller på huruvida nästa returapparat blir en hit eller ej.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Som en dröm. Stadigt stigande utdelningar under 10 års tid.

Kriterium uppfyllt.

 

Balansräkningen

Räntebärande skulder är på ca 980 milj nok (Q3 2016) medan det egna kapitalet ligger på 3925 milj. De totala skulderna är på 3280 milj nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 17,4% vilket är snäppet under kravnivån.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Har man (minst) fördubblat utdelningar, vinst och det egna kapitalet på en 10 års period? Ja. Alla tre parametrarna.  

Kriterium uppfyllt.

 

Ledningen

Ingenting att klaga på.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Om det inte hade varit för ett hack i kurvan 2010 då vinsten gick från 1,79 nok/aktie till 0,49 nok/aktie så hade det sett väldigt bra ut även här. Nu ska man i rättvisans namn påpeka att bolaget som sådant faktiskt gick bra. Även kassaflödet var bra, men det som kom som smolk i bägaren var en kraftig bot från EU på 226 milj nok mot slutet av året. Så kan det gå när man är störst och starkast på gatan och anses otillbörligt ha motarbetat mindre konkurrerande aktörer.

Man kan argumentera för att detta är en slags politisk risk, men jag friade som bekant bolaget på den punkten ovan. Istället är jag inte förlåtande här då det fått resultatpåverkan.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir A och då ska man komma ihåg att på de två punkterna som bolaget diskvalificerade sig så var det delvis lite av gränsfall. ROE ligger som medel ej långt under 20% och 2010 då boten från EU kom får man hoppas var en engångshändelse. Man ska ju dock aldrig säga aldrig.

A-betyg är hur som helst ett fullgott betyg. Bolaget passar sig som långsiktigt innehav och för djupare studie. Frågan som också återstår är vad man eventuellt bör vara beredd att betala för aktier i bolaget. Äger man Latour är man redan delvis indirekt ägare.

Vad är din syn på bolaget?

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (15)

Taggar