Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport december 2015

Då var det dags för årets sista månadsrapport och jag kan redan nu säga att december inte blev en av våra bättre månader. Att så blev fallet beror delvis på att december bjudit på nedgång på börsen, men också på att vi varit lite mer slösaktiga än normalt. Slösaktigheten beror främst på några större inköp till huset som vi valde att inte ta ifrån "huskontot" samt inköp av julklappar, mer mat samt lite annat smått och gott. Från och med januari ska det dock bli skärpning här hos familjen VtF. Vi kommer inleda året med en "kick-off" där vi lägger upp planen för 2016. Nu kör vi!

I december sjönk värdet i Frihetsfonden med c:a 2 %. Under perioden gjordes två inköp till portföljen vilka båda var i Bank of Nova Scotia. Det första inköpet gjordes i början av december och det andra några dagar innan julafton.

Under månaden har vi erhållit utdelningar från innehaven Realty Income samt ETF:n SPFF. Totalt fick vi in 599 kronor på kontot efter dragen källskatt. För året innebär det att vi erhållit 48.403 kr i utdelningar efter dragen skatt (schablonskatt ISK ej inkluderat, men å andra sidan kommer jag få tillbaka inbetald källskatt vid tillfälle). En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså minskat i värde med c:a 2 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har minskat med drygt 51.000 kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 30:e december:
 


Aktieportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 3 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen (att jämföra med OMXSPI som sjönk med drygt 4 %). Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med c:a 1,75 %. Aktieportföljen ser ut som följer:
 


Fondportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 3 %. Portföljen uppgår nu till drygt 168.000 kr. Värdeminskningen beror i princip enbart på att fonderna har sjunkit i värde, men vi har under månaden fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

Krigskassan har under december månad minskat i värde med c:a 10,7 %. Anledningen till minskningen är främst inköpen i Bank of Nova Scotia, men också på att vi den här månaden har varit usla på det här med sparande. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 610 000 kronor. Under december sålde vi också av en del av fonden Atlant Stability som utvecklats svagt under året.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:
 


Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra faktiskt och estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
 


Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till 77 781 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 


Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. Observera att prognosen justerats något varför antal månader som täcks sjönk något jämfört med föregående redovisning.

Hur var december för dig? Är du nöjd med årets prestationer?

Taggar (forum): 
Cykelpeter1's picture
10
35
2
0
Cykelpeter1

Imponerande & snygg uppställning av era investeringar!  Har bara läst några av dina inlägg, men vi verkar ha ganska lika tänk kring investeringar & storleken på tillgångar ganska lika också.

Försöker satsa på att investa i aktier med bra utdelning och god tillväxtpotential i bolag som jag förstår.  Försöker undvika opportunistiskt investerande i sk börsraketer. 

Har under året gått från 8 till 10 bolag i min aktieportfölj. Ser att ni har hela 19 st i portföljen & således bra diversifiering o riskspridning. Lite nyfiken på om ni alltid har haft så många bolag i portföljen el om detta växt över tid?

Vägen till Frihet's picture
194
243
74
0
Vägen till Frihet

Tack Cykelpeter1!

Ja då tänker vi uppenbarligen ganska så lika, även jag undviker "raketer" och satsar bara på bolag som visar vinst och delar ut. Protector och Betsson har dock visat sig vara halvraketer ändå med rejäla uppgångar =)

Vad gäller antalet bolag har vi egenligen inte 19 stycken för ett innehav är en ETF och två andra är "Fixed Income", dvs preffar. Å andra sidan är några innehav investmentbolag = ägare i flera bolag. Hur som, antalet bolag har blivit fler med tiden, men några innehav är ju ganska små och kanske borde rensas bort (t ex Kvaerner). Fler bolag ger förvisso bra diversifiering och riskspridning, men gör det samtidigt svårare att hänga med. Runt 15 bolag tycker jag dock känns som en ok nivå.

zlaskarn's picture
242
364
24
1
zlaskarn

Hej VtF,

Finns det någon möjlighet att man skulle kunna få ta del utav några av dina excel-snurror? (Du behöver så klart inte ha med dina riktiga siffror om du inte vill). Ser uppstyrda ut och jag tänkte göra något liknande över min egen ekonomi. Tänkte man kunde spara lite tid (= pengar ;) ) genom att få inspiration/grunder från någon annan.

Vägen till Frihet's picture
194
243
74
0
Vägen till Frihet

Hej zlaskarn,

De ser nog uppstyrda ut, men problemet är att de är utspridda (och korslänkade) i flera olika dokument så det finns ingen fin mall tyvärr. Ev är jag dock på g att göra något åt det här, inte minst för att underlätta för mig själv, så får jag ordning på torpet och därmed får ihop någon form av mall kan du absolut få ta del av den..

zlaskarn's picture
242
364
24
1
zlaskarn

Jag fattar! :)

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)