Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport februari 2016

Här kommer då månadsrapporten för februari. Efter en skaplig nedgång under främst januari har det under februari återhämtat sig något igen. Lite synd kan jag tycka eftersom jag var laddad för att fylla på i flera av mina innehav om vi nu hade fått se en fortsatt nedgång. Att vi får se nedgång under 2016 är ju dock inte omöjligt tänker jag, kanske hålls kurserna uppe nu fram till utdelningarna avskiljts för att därefter leta sig söderut igen? Det återstår att se hur det blir med den saken, hoppas kan man ju få göra i alla fall.

I februari steg värdet i Frihetsfonden med c:a 2,8 %. Dessutom gjordes två inköp till portföljen samt att jag sålde av mitt lilla innehav i Kvaerner. Kvaerner utgjorde mindre än 1 procent av portföljen och eftersom jag inte har för avsikt att öka på andelen valde jag att sälja. De inköp som gjordes var:

Under månaden erhöll vi utdelningar från innehaven MQ, Akelius Pref, SPFF samt Realty Income. Totalt fick vi in 6 567 kronor på kontot efter dragen källskatt. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader. Nu i mars hoppas jag få in utdelningar som ger mig ett lågt femsiffrigt belopp, härliga tider det här =)

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 2,8 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 65 000 kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 29:e februari:
 

 

 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1,5 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med drygt 4 %. Aktieportföljen ser ut som följer:

 

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1,1 %. Portföljen uppgår nu till drygt 161.000 kr. Ökningen beror till största del på att fonderna har ökat i värde, men vi har också under månaden, i vanlig ordning, fyllt på med en liten slant.

Krigskassan har under februari månad minskat i värde med ungefär 2,8 %. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till drygt 509 000 kronor. Anledningen till minskningen är att medel tagits från kassan för nya inköp under månaden. I februari har vi dock fyllt på med en skaplig slant "nyspar" och samtidigt erhållit lite utdelningar vilket fyllt på kassan. Under månaden har jag även minskat något i fonden Multi Asset L.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:
 

Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
 

Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till c:a 88 007 kronor per år baserat på nu föreslagna utdelningar för 2016. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker.
 
Hur var februari för dig?

Taggar (forum): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)