Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport januari 2016

Nytt år och jag får nog säga att januari försvann väldigt snabbt. Det har då blivit dags för 2016 års första månadsrapport, ett år som har inletts med en turbulent börs minst sagt. Jag har varit väldigt aktiv den här månaden och passat på att göra ett flertal inköp till portföljen vilket innebär att våra passiva inkomster tog ett glädjeskutt i rätt riktning.

Det är i tider som dessa det gäller att passa på att köpa och som krigskassan verkligen kommer till användning. Samtidigt gäller det att inte ha för bråttom eftersom det mycket väl kan fortsätta söderut. Trots alla köp nu i januari är kassan dock fortfarande välfylld och redo ifall det nu dyker upp nya möjligheter här framöver.

I januari sjönk värdet i Frihetsfonden med c:a 0,3 %, men samtidigt gjordes hela fem köp till portföljen vilka var:

Under månaden har vi erhållit utdelningar från innehaven Klövern Pref, SPFF, Realty Income samt Bank of Nova Scotia. Totalt fick vi in 4 818 kronor på kontot efter dragen källskatt. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså minskat i värde med c:a 0,3 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har minskat med drygt 7 500 kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 31:e januari:
 


Aktieportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 2,7 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen (att jämföra med OMXSPI som sjönk med drygt 7 %). Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med c:a 6,2 %. Aktieportföljen ser ut som följer:

 


Fondportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 5,2 %. Portföljen uppgår nu till drygt 159.000 kr. Värdeminskningen beror enbart på att fonderna har sjunkit i värde, men vi har under månaden fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

Krigskassan har under januari månad minskat i värde med nästan 16 %. Anledningen till minskningen är de många inköpen som gjorts under månaden. Vi har dock varit rätt så duktiga på att spara nu i januari och på så sätt fyllt på kassan med en rejäl slant. Hedgefonden Atlant Stability är numer helt avvecklad efter att jag tröttnade på dess svaga utveckling. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till c:a 515 000 kronor.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:
 


Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
 


Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till c:a 87 250 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer (undantag de bolag som presenterat nytt förslag till utdelning, samtliga av mina innehav som hittills rapporterat har föreslagit höjd utdelning). Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 


Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker.
 
Hur var januari för dig?

Taggar (forum): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)