Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport maj 2015

Just nu känns det som om tiden bara flyger iväg! Maj är nästan slut och det har återigen blivit dags att redovisa månadsrapporten för maj.

Under maj månad växte Frihetsfonden med c:a 3,85 % trots att aktieportföljen (exklusive nya inköp) sjönk med c:a 1 procent. Under månaden fyllde jag på i mina innehav Swedbank samt Ratos.

Utdelningar har under månaden inkommit från Protector Forsikring, Akelius Pref, Industrivärden, Investor och Peab. Totalt gav dessa 12 140 friska kronor in på kontot. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan "Utdelningar" på min gamla blogg (ska föra över sidan hit vid tillfälle, http://vagentill-frihet.blogspot.se/p/utdelningar.html). Portföljen genererar för närvarande utdelningar i månaderna januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, oktober samt november.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under maj alltså ökat med c:a 3,85 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med nästan 84 000 kronor. Ökningen beror främst på att vi tillfört medel, men så klart också på erhållna utdelningar. Att summan blev så pass hög, trots att aktieportföljen backade med någon procent, beror på att vi gjort ett par försäljningar av (dyra) prylar som inbringade sköna slantar.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 30:a maj:

Aktieportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 1 % (exklusive köp, inklusive köp upp c:a 2,5 %). Aktieportföljen ser ut som följer:

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 0,1 %. Portföljen uppgår till drygt 178.500 kr. Till största del beror uppgången på att fonderna stigit i värde, men i vanlig ordning har vi fyllt på med en liten slant nyspar.

Krigskassan har under maj månad ökat med c:a 1,3 %. Anledningen till uppgången är, som jag tidigare sagt, försäljning av några prylar, månadssparande samt utdelningar. Under månaden har också medel tagits från kassan för inköp av aktier i Swedbank samt Ratos. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 945 000 kronor vilka jag snart hoppas få använda för inköp av köpvärda utdelningsaktier.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:

Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra förväntat utfall ser idag ut enligt nedan:

Angivna utdelningar är efter skatt och uppgår till c:a 49 151 kronor per år baserat på årets utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du än så länge på sidan "Budget - Leva i Thailand" på min tidigare blogg (http://vagentill-frihet.blogspot.se/p/budget-leva-i-thailand.html). Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. För tillfället täcker de drygt 2,6 månader i Thailand.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)