Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport maj 2016

Då var maj slut och det är dags för den sedvanliga månadsrapporten. Så här inför sommaren är det fullt upp både privat och på jobbet. Det här är dock en riktigt härlig tid på året tycker jag med grönska, sol och värme. Underbart!

Vad hände då med familjen VtF:s Frihetsfond under månaden? Jo, den växte under maj månad med ungefär 1,7 %. Under månaden gjordes två inköp till aktieportföljen och dessa var Fortum (2:e maj) samt Hennes & Mauritz (23:e maj).

Maj var ännu en trevlig utdelningsmånad och vi erhöll utdelningar från innehaven Protector, Akelius Pref, SPFF, Industrivärden, Investor, Peab och Realty Income. Totalt fick vi in 15.243 kronor efter avdragen källskatt. En sammanställning av 2016 års erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 1,7 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med c:a 43.150 kronor. 

Så här ser Frihetsfonden ut per den 31:a maj:
 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med 6,3 %. Aktieportföljen ser ut som följer:
 

Fondportföljens värdeutveckling har under månaden ökat i värde med c:a 3,3%. Portföljen uppgår till nästan 169.000 kr och i vanlig ordning har vi fyllt på med en liten slant.

Krigskassan har under maj månad minskat i värde med ungefär 14,5 %. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till c:a 435.000 kronor. Den främsta anledningen till minskningen är att vi tagit medel från kassan för inköp till aktieportföljen.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:
 

Vår målsättning kring årlig utdelning (orange stapel) från aktieportföljen kontra estimerat utfall (blå stapel) ser idag ut enligt nedan:
 

Förväntade utdelningar år 2017 är angivna efter skatt och uppgår till 98.626 kronor per år baserat på 2016 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker.
 
Hur var maj för dig?

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)