Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapporten för mars visar att det blivit klart dyrare på börsen. Såväl aktie- som fondportföljen har stigit i värde. Kul å ena sidan, men i ärlighetens namn mest trist å den andra sidan eftersom det inte längre finns så många trevliga köplägen. Den här månaden har vi också lyckats spara riktigt bra samtidigt som vi fått in en skön slant via utdelningar. Detta sammantaget har hjälpt vår krigskassa att växa så nu är vi mer än redo att skjuta skarpt ifall det dyker upp några bra köplägen här framöver. 

Så hur utvecklades då Frihetsfonden i mars? Jo den öste på och steg med hela 4,4 %. Månadens aktieraket måste för övrigt ha varit Bank of Nova Scotia som i mars har stigit med ungefär 17,5 %. Under mars gjordes också ett inköp till portföljen i form av Nordea som köptes den 22:e mars. 

Mars var en trevlig utdelningsmånad och vi erhöll utdelningar från innehaven Handelsbanken, Castellum, Nordea, SPFF samt Realty Income. Totalt fick vi in 14.923 kronor på kontot efter dragen källskatt. En sammanställning av 2016 års erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader. April ser ut att bli en ännu trevligare utdelningsmånad för övrigt, härliga tider det här =)

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 4,4 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 107 000 kronor. Jaaaaaa tänker man å ena sidan, men å den andra tänker man neeeeeeeej eftersom det är ett tydligt tecken på att börsen har blivit klart dyrare. Personligen hoppas jag på en skön rekyl nedåt när väl utdelningssäsongen är över. Kanske kommer en sådan, kanske inte.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 31:e mars:
 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 2,2 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med drygt 3,58 %. Aktieportföljen ser ut som följer:
 

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1,6 %. Portföljen uppgår nu till nästan 164.000 kr. Ökningen beror till största del på att fonderna har ökat i värde, men vi har också under månaden, i vanlig ordning, fyllt på med en liten slant.

Krigskassan har under mars månad ökat i värde med ungefär 8,3 %. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till drygt 551.500 kronor så vi är mer än redo att hugga som kobror om lägen dyker upp. Den främsta anledningen till ökningen är alltså att vi sparat riktigt bra den här månaden kombinerat med att mars var en trevlig utdelningsmånad för oss.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:  
 

Vår målsättning kring årlig utdelning (orange stapel) från aktieportföljen kontra estimerat utfall (blå stapel) ser idag ut enligt nedan:
 

Förväntade utdelningar år 2017 är angivna efter skatt och uppgår till 89 788 kronor per år baserat på föreslagna utdelningar för 2016. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker.
 
Hur var mars för dig?

Taggar (forum): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)