Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport november 2015

Här kommer den sedvanliga månadsrapporten avseende november. November bjöd på en liten börsuppgång vilket även visat sig i såväl aktie- som fondportföljen.

I november växte Frihetsfonden med c:a 2 %. Våra investeringsbara tillgångar gick alltså upp i värde vilket delvis beror på börsuppgång, men också på att vi har sparat en slant i vanlig ordning. Under november gjordes ett inköp till portföljen vilket var i Akelius Pref. I och med detta inköp har jag också (nästan) nått upp till den nivå av "fixed incomes" jag kan tänka mig att ha (max 25 %). På längre sikt är dock tanken att max 15 % av portföljen ska utgöras av preffar.

Under november har vi erhållit utdelningar från innehaven Akelius Pref, Realty Income samt SPFF. Totalt fick vi in 2 862 kronor på kontot efter dragen källskatt. För året har vi erhållit 47 804 kr i utdelningar. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 2 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 42.000  kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 1:a december:
 


Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 2 % om vi exkluderar nytt inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpet har portföljen istället vuxit i värde med drygt c:a 4,8 %, Aktieportföljen ser ut som följer:
 

  

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 2,6 %. Portföljen uppgår nu till drygt 173.000 kr. Värdeökningen beror i princip enbart på att fonderna har stigit i värde, men vi har under månaden också fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

Krigskassan har under november månad minskat i värde med c:a 4,7 %. Anledningen till minskningen är främst köpet i Akelius Pref, men också på att vi den här månaden har kunnat spara lite mindre än normalt. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 685 000 kronor.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut så här:
 

 
Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra faktiskt och estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
 


Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till 74 661 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 


Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. För tillfället täcker de 4 månader. 2/3 kvar att täcka, nu kör vi!

Hur var november för dig och portföljen?

Taggar (forum): 
zlaskarn's picture
242
364
24
1
zlaskarn

Excel-snurran du har gjort för det första diagrammet är inte något man skulle kunna få ta del av? :) Tänkte bygga en själv vid årsskiftet, går säkert på en kvart, men tänkte att jag lika gärna kan fråga någon av er andra eftersom ni redan verkar ha schyssta.

Vägen till Frihet's picture
194
243
74
0
Vägen till Frihet

"Snurran" kan du enkelt få till avseende det första diagramet. Gör så här:

Lägg ut månader i kolumerna B, C, D osv

Lägg ut tillgångsslag (t ex aktieportföllj, fondportfölj, livkider osv) på raderna, t ex 2, 3, 4 osv. I varje cell för respektive månad fyller du nu i värdet för varje tillgångsslag du vill ha med i diagramet.

Markera nu alla celler du vill göra diagram av, inkl de för månader + tillgångsslag. Från menyn, välj "Infoga" och därefter "Rekommenderade diagram". Av de standarddiagram du nu kan välja på finns ett som heter "Staplad stapel". Det är det diagram jag använder.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)