Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport oktober 2015

Då var det dags för familjen VtF:s månadsrapport i vanlig ordning. Oktober bjöd på börsuppgång vilket ju å ena sidan är lite kul, men å andra sidan inte alls är bra då jag gillar köplägen.

Hur som helst, under oktober månad växte Frihetsfonden med c:a 5,4 %. Våra tillgångar gick alltså upp i värde vilket till största del beror på börsuppgång, men också på att vi har sparat en skaplig slant. Under oktober gjordes två inköp till portföljen och först ut var köpet i Telia Sonera som därefter följdes upp av ytterligare ett köp i Telia Sonera vilket gjordes efter Muddy Waters "blankningsattack".

Under september har vi erhållit utdelningar från innehaven Klövern Pref, Realty Income, Kvaerner, Bank of Nova Scotia samt SPFF. Totalt fick vi in 4 358 kronor på kontot vilket innebär att vi hittills under året fått 44 843 kr i utdelningar. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 5,4%. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 120.000 kronor och det är ju verkligen inte illa. Å andra sidan betyder det i sin tur att mina favoritaktier har blivit klart dyrare =(

Köpen av Telia Sonera har också inneburit att vi nu har nått årets målbild kring förväntade utdelningar vi erhåller under 2016. Observera dock att det är en prognos som baseras på 2015 års utdelningsnivåer. Det faktiska utfallet kan därför bli något annat t ex genom att några av innehaven sänker utdelningen eller, förhoppningsvis, höjer. I vilket fall som helst är det riktigt trevligt att vi redan nu har lyckas nå målet. Nu hoppas jag på några köplägen till under resten av året så att vi kan slå målsättningen med lite marginal. Läge för champagne kanske? =)


Så här ser Frihetsfonden ut per den 30:e oktober:
 

 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 5 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med drygt 10,5 %, Aktieportföljen ser ut som följer: 

 
Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 6,6 %. Portföljen uppgår nu till nästan 169 000 kr. Värdeökningen beror i princip enbart på att fonderna har stigit i värde, men vi har under månaden också fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

Krigskassan har under oktober månad minskat i värde med c:a 5 %. Anledningen till minskningen är främst aktieköpen i Telia under månaden. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 720 000 kronor.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut så här:
 


Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra förväntat utfall ser idag ut enligt nedan:
 


Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till 71 661 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:


Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. För tillfället täcker de drygt 3,85 månader. Snart täcker vi alltså 1/3 år, det tar sig!

Hur var oktober för dig och portföljen?

Taggar (forum): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)