Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
74
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Månadsrapport september 2016

Då var det oktober och dags för den sedvanliga månadsrapporten. September har präglats av mycket jobb och även fullt upp på det privata planet vilket sammantaget har inneburit att uppdateringsfrekvensen på bloggen varit låg. Vad gäller börsen har jag dock gjort ett par inköp under månaden och frihetsfonden fortsätter att växa till sig.

Vad har då hänt med Frihetsfonden? Jo, det blev väl ingen fantastisk månad för Frihetsfonden som helhet, men uppgången blev ändå totalt c:a 2 % tack vare en ok börs kombinerat med ett ok sparande.

September är en riktigt tråkig utdelningsmånad för oss, faktiskt den sämsta tillsammans med december. Utdelningar erhölls från SPFF (13/9) samt Realty Income (18/9). Totalt fick vi in 624 kr efter avdragen källskatt. Det betyder att vi hittills i år har fått in 74.881 kronor efter avdragen källskatt. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.
 

 

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a2%. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med knappt 55.000 kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den första oktober:

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med 4,14% om vi inkluderar nya köp till portföljen. Exkluderar vi dessa är ökningen istället blygsamma 0,5%. I september har två inköp gjorts till portföljen i form av Northview Apartment REIT (12/9) samt H&M (16/9). Northview Apartment är ett helt nytt innehav som jag hade hoppats kunna öka lite mer i redan under september, men tyvärr har kursen gått upp c:a 8,5% varför jag avvaktar. Aktieportföljen ser nu ut som följer:

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med 0,7%. Portföljen uppgår till drygt 179.500 kr och i vanlig ordning har vi fyllt på med en liten slant.

Krigskassan har minskat i värde på grund av inköpen till portföljen. Den här månaden har vi inte heller fått speciellt mycket hjälp från utdelningar, men vårt sparande har varit helt ok vilket väger upp något. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till c:a 214.000 kronor. 

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:

Vår målsättning kring årlig utdelning (orange stapel) från aktieportföljen kontra estimerat utfall (blå stapel) ser idag ut enligt nedan:

Förväntade utdelningar år 2017 är angivna efter skatt och uppgår till 117.552 kronor per år baserat på 2016 års utdelningsnivåer. Nu har vi alltså passerat årets mål som var att nå 115.000 kr i utdelningar vilka erhålls under 2017. Förhoppningsvis dyker det dessutom upp ytterligare lägen under året som innebär att vi kan putsa till siffran ytterligare. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

 

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand.

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. Planen nu är dock att från 2018 inleda friheten med 3 månader ledigt i Thailand (och kanske prövar vi även något annat land) samt någon månad i Sverige på sommaren. Läs mer om denna plan i inlägget Vad händer här då? Långsiktigt ligger dock vår grundplan fast, dvs att kunna slå oss helt fria och flytta till t ex Thailand.
 
Hur var september för dig?

Taggar (forum): 
Anonymous's picture
Novis (ej registrerad)

hej!

Har du dina aktier i en ISK?

 

Mvh

N

Vägen till Frihet's picture
194
243
74
0
Vägen till Frihet

Hej,

Tack för din kommentar.

Nästan alla svenska innehav finns i ett ISK med några undantag. Skälet till undantagen är att dessa aktier köptes innan ISK fanns. 

Vad gäller utländska innehav (t ex de jag har i USA och Kanada) finns de i en KF pga skatteskäl. Saken är nämligen den att man betalar källskatt (som regel 15%) för t ex utelningar i kanadensiska och amerikanska innehav. Genom att då ha aktierna i en KF hjälper bolaget dig att få tillbaka detta (vilket kan ta 2-3 år). Jag är osäker på om alla aktörer gör så, men t ex Avanza och Nordnet gör det.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)