Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
73
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
16 april 2016

Rapport Q1 2016 - Castellum. Förvärv Norrporten.

Här i dagarna kom Castellum med sin delårsrapport avseende perioden januari - mars 2016. I stora drag var det en positiv rapport där hyresintäkterna ökade och förvaltningsresultatet fortsatte stärkas. Vad gäller förvaltningsresultatet fanns det dock en engångspost som dämpade. Den riktigt stora nyheten kom dock efter det att rapporten hade släppts, då meddelade nämligen Castellum att de förvärvar Norrporten från Andra och Sjätte AP-fonden. För att affären ska gå igenom krävs självklart att aktieägarna röstar ja vid bolagsstämman samt att Konkurrensverket inte ser några problem.
 

Låt oss börja att titta på det här med Norrporten. Först och främst kan jag säga att jag personligen gillar det här förvärvet som nu gör Castellum till en riktigt tung aktör på fastighetsmarknaden. Genom förvärvet har Castellums fastighetsportfölj ett värde, proforma, om 71 miljarder kronor samtidigt som förvaltningsresultatet ökar med c:a 900 msek och därmed landar på drygt 2,5 miljarder kronor. Till det kommer samordningseffekter vilka beräknas uppgå till 150 miljoner kronor. Vi lär nog troligen också få se ett antal försäljningar av fastigheter som inte riktigt uppfyller kraven här framöver. Min tro på Castellums VD Henrik Saxborn och ledningen är stor varför jag har goda förhoppningar om att det här kan bli riktigt bra.

Det är ingen liten affär vi pratar om heller. Köpeskillingen uppgår till 13,4 miljarder kronor! 10,4 miljarder kronor betalas dels kontant, men också genom 23,4 miljoner Castellum-aktier i en riktad emission. AP-fonderna får även 464 miljoner kronor i utdelning. I sammanhanget kan då tilläggas att Norrportens fastighetsbestånd beräknas vara värd över 26 miljarder kronor.
 

För att kunna betala kontantinsatsen så kommer Castellum ta in c:a 6,5 miljarder kronor genom en företrädesemission (till befintliga aktieägare) som för övrigt är fullt ut garanterad. Jag avser att teckna min andel för den här resan vill jag absolut vara med på då jag verkligen tror att det kan bli riktigt bra långsiktigt. Innan jag tar något definitivt beslut vill jag dock se det fullständiga prospectet.

Slutligen kommer c:a 3,9 miljarder kronor tas in genom att nyttja såväl befintliga som nya kreditfaciliteter (räntebärande). Genom detta upplägg kommer Castellums belåningsgrad att landa på c:a 54% (per den 31/3 - 2016 är belåningsgraden 50%) vilket är något under "taket" om 55%. Bolaget anger också att några fastigheter som inte riktigt uppfyller kraven kommer att säljas (c:a 4 miljarder nämns) vilket kommer sänka belåningsgraden. Värt att nämna är också att räntetäckningsgraden proforma ökar från 354 % till 377 %.

Genom förvärvet stärks den befintliga fastighetsportföljen i regionerna Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg, Örebro och Jönköping. Förvärvet innebär också att Castellum får en position på helt nya geografiska marknader främst i norr. Det handlar om orterna Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå samt Växjö.

För den intresserade kan jag rekommendera att läsa mer om saken på http://castellum.se/index.php?id=347. I det 16 sidor långa dokument framgår det mycket av intresse och det beskriver även mer i detalj hur det hela är tänkt att gå till, finansiering, intressanta datum mm. Jag rekommenderar också att kolla igenom presentationen som du hittar på samma sida.

Tar vi då en snabb titt på själva rapporten så är det mycket som pekar i rätt riktning. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 855 MSEK (801). Förvaltningsresultatet uppgick till 366 MSEK (338) vilket motsvarar 2,23 kronor/aktie (2,06). Det är en förbättring med 8 % vilket dock är något lägre än vad i alla fall jag hade hoppats på. Castellum anger dock att resultatet belastats med en engångspost om c:a 13 MSEK avseende pågående affärer (lär väl handlat om Norrporten) samt kostnader för omorganisation. Exkluderas dessa kostnader hade tillväxten i förvaltningsresultatet istället landat på 12 % vilket är klart godkänt.

Slutligen några ord till om förvärvet och kommande företrädesemission. Enligt vad jag har läst mig till kommer information, såsom storleken på ökning av aktiekapitalet, antal aktier som ska emitteras och teckningskurs för de nya aktierna, att presenteras senast den 18:e maj. Teckningstiden beräknas löpa från och med den 26:e maj till och med den 9:e juni.

Dina tankar om Castellums förvärv av Norrporten?

Taggar (forum): 
9 april 2016

Utdelning samt köp av Nordea och SPFF

Just för tillfället är det väldigt mycket att göra samtidigt som jag har varit bortrest en del. På spar- och investeringsfronten står det dock inte still så här kommer ett litet inlägg på temat.
 

Först och främst erhöll vi utdelning från Klövern Pref den 5:e april med 3 000 kr. April är vår starkaste utdelningsmånad och när månaden är slut bör vi ha erhållit utdelningar från SPFF, Swedbank, Realty Income, TeliaSonera, Mekonomen, Ratos och Bank of Nova Scotia.

Jag har dessutom passat på att öka på lite i innehavet Nordea nu när det skakat en del. Det blev 400 aktier till priset 74,90 kr/st. Det här med Panama-dokumenten känns ärligt talat lite olustigt och rent moraliskt/etiskt knappast optimalt. Jag hoppas nu att Nordea tar tag i problemet och rensar lite samtidigt som man skärper kontrollerna. I slutänden skulle det här kunna bli dyrt för banken i form av böter, men ärligt talat tror jag att det kommer blåsa över utan större konsekvenser. De som troligen får ta den största smällen är de som valt att undanhålla pengar eftersom de (minst) lär bli rejält upptaxerade. I de grövsta fallen kan det ju faktiskt också bli tal om fängelsestraff.

Slutligen har jag ökat på lite i ETF:n Global X SPFF. Det blev 300 stycken till priset 13,03 USD/st.

Önskar alla en trevlig helg!

1 april 2016

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapporten för mars visar att det blivit klart dyrare på börsen. Såväl aktie- som fondportföljen har stigit i värde. Kul å ena sidan, men i ärlighetens namn mest trist å den andra sidan eftersom det inte längre finns så många trevliga köplägen. Den här månaden har vi också lyckats spara riktigt bra samtidigt som vi fått in en skön slant via utdelningar. Detta sammantaget har hjälpt vår krigskassa att växa så nu är vi mer än redo att skjuta skarpt ifall det dyker upp några bra köplägen här framöver. 

Så hur utvecklades då Frihetsfonden i mars? Jo den öste på och steg med hela 4,4 %. Månadens aktieraket måste för övrigt ha varit Bank of Nova Scotia som i mars har stigit med ungefär 17,5 %. Under mars gjordes också ett inköp till portföljen i form av Nordea som köptes den 22:e mars. 

Mars var en trevlig utdelningsmånad och vi erhöll utdelningar från innehaven Handelsbanken, Castellum, Nordea, SPFF samt Realty Income. Totalt fick vi in 14.923 kronor på kontot efter dragen källskatt. En sammanställning av 2016 års erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader. April ser ut att bli en ännu trevligare utdelningsmånad för övrigt, härliga tider det här =)

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 4,4 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 107 000 kronor. Jaaaaaa tänker man å ena sidan, men å den andra tänker man neeeeeeeej eftersom det är ett tydligt tecken på att börsen har blivit klart dyrare. Personligen hoppas jag på en skön rekyl nedåt när väl utdelningssäsongen är över. Kanske kommer en sådan, kanske inte.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 31:e mars:
 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 2,2 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med drygt 3,58 %. Aktieportföljen ser ut som följer:
 

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1,6 %. Portföljen uppgår nu till nästan 164.000 kr. Ökningen beror till största del på att fonderna har ökat i värde, men vi har också under månaden, i vanlig ordning, fyllt på med en liten slant.

Krigskassan har under mars månad ökat i värde med ungefär 8,3 %. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till drygt 551.500 kronor så vi är mer än redo att hugga som kobror om lägen dyker upp. Den främsta anledningen till ökningen är alltså att vi sparat riktigt bra den här månaden kombinerat med att mars var en trevlig utdelningsmånad för oss.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:  
 

Vår målsättning kring årlig utdelning (orange stapel) från aktieportföljen kontra estimerat utfall (blå stapel) ser idag ut enligt nedan:
 

Förväntade utdelningar år 2017 är angivna efter skatt och uppgår till 89 788 kronor per år baserat på föreslagna utdelningar för 2016. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker.
 
Hur var mars för dig?

Taggar (forum): 
31 mars 2016

Utdelningar mars

Då har den sista utdelningen för mars landat på kontot. Totalt fick vi in 14 923 kr under månaden efter avdragen källskatt. 
 

Under månaden har vi erhållit utdelningar ifrån följande innehav:

  1. Global X SPFF - 248 kr (11/3)
  2. Realty Income - 337 kr (16/3)
  3. Handelsbanken - 3 600 kr (23/3)
  4. Castellum - 2 450 kr (24/3)
  5. Nordea - 8 288 kr (30/3)

April bör bli en riktigt trevlig utdelningsmånad för familjen VtF. Då förväntas utdelningar från Klövern Pref (5/4), SPFF (11/4), Swedbank (12/4), Realty Income (18/4), Telia Sonera (19/4), Mekonomen (19/4), Ratos (21/4) samt Bank of Nova Scotia (28/4).

På sidan Utdelningar finns en summering av årets erhållna utdelningar.

22 mars 2016

Fyllt på i Nordea och erhållna utdelningar

Idag fyllde jag på med några aktier i Nordea. Det blev 300 st till kursen 80,35 kr/st. Inte superbilligt, men helt ok. På lite sikt tror jag att det kan bli ett bra köp rent kursmässigt och under tiden håvar jag in en fin direktavkastning.
 

Nu i år får jag dock ingen utdelning på detta köp eftersom aktien handlades utan utdelningsrätt den 18:e mars (utdelningsdag 30/3). Jag får dock glädjas åt att det höjer den estimerade utdelningsprognosen för 2017 med en fin slant. Nu hoppas jag på att det dyker upp några framtida köpmöjligheter för då når snart familjen VtF en årlig prognostiserad utdelning som är sexsiffrig!

Nu i mars har jag också erhållit några utdelningar. Den 11/3 fick jag in 248 kr från ETF:n SPFF och den 16/3 fick jag 337 kr från Realty Income efter avdragen källskatt. Nu väntar jag på utdelningar från Handelsbanken (23/3), Castellum (24/3) samt Nordea (30/3) så mars kommer definitivt att bli en trevlig utdelningsmånad. Självklart kommer alla pengar att återinvesteras.

18 mars 2016

Rapport Q2 2015/2016 - MQ

Igår kom MQ med sin rapport avseende det andra kvartalet 2015/2016. Rapporten var svagare än vad jag hade förväntat mig med en bruttomarginal som krymper. Det som dock känns spännande är att MQ nu verkar ha börjat trycka på gaspedalen genom att förvärva modekedjan JOY.
 

Under VD Christina Ståhls ledning har MQ verkligen tagit flera kliv i rätt riktning och i synnerhet har ledningen jobbat med att göra befintlig verksamhet lönsam, betala av på lån och därmed uppnå en stark finansiell ställning. Nu går bolaget in i nästa fas. Genom förvärvet av JOY tas 54 butiker över samt även en etablerad e-handeskanal. Nu gäller det verkligen att ledningen lyckas att få ordning på JOY och få ut alla de synergier som borde finnas, t ex avseende inköp och logistik. Ledningen har visat vad de går för tidigare, så jag känner att oddsen är goda.

JOY vänder sig till "kvinnor mitt i livet" (50+) vilket är en stark målgrupp. Under 2015 omsatte bolaget 258 MSEK och hade ett rörelseresultat om -9 MSEK. Köpeskillingen för JOY uppgår till 38,5 MSEK och betalas kontant. Beräknad tillträdesdag är den 1:a maj 2016. Tanken är att JOY ska drivas som ett eget kedjevarumärke inom MQ-koncernen. I ett pressmeddelande säger Christina Ståhl att MQ ser god potential till att vända resultatutvecklingen i JOY och att balansräkningen kommer att vara fortsatt stark även efter förvärvet med en liten påverkan på EBITDA i förhållande till nettoskuld. MQ säger också att rådande policy kring utdelningar inte förväntas ändras.

Kollar vi då på MQ:s nettoomsättning så ökade den med 3,8 % och uppgick till 433 MSEK (417). Enligt HUI ökade marknaden med 1,9 % vilket alltså betyder att MQ fortsätter att ta marknadsandelar. Samtidigt minskar alltså bruttomarginalen till 47,6 % (50) som främst förklaras av en svag reastart med en inledningsvis för låg sänkningsgrad. MQ uppger också att den starka dollarkursen har parerats väl under kvartalet.

Kostnaderna har ökat något och uppgick till 188 MSEK (182) och detta trots att två nya butiker har tillkommit samtidigt som arbetsgivaravgifterna har höjts. Med andra ord verkar MQ även fortsatt ha en god kostnadskontroll.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 16 MSEK (26) vilket motsvarar en rörelsemarginal på svaga 3,6 % (6,2). Vi får hoppas att det här var ett tillfälligt hack i kurvan helt enkelt. Marginalerna är dock pressade inom retail så det finns inte utrymme för så många snedsteg vad gäller t ex realisationer. Resultatet efter skatt uppgick till 12 MSEK (19) vilket innebär en VPA på 0,35 kr (0,55).

Kassaflödet under verksamhetsårets första 6 månader uppgick till 46 MSEK (70). MQ skriver att "kassaflödets negativa effekt jämfört med föregående år kommer helt av ökad betald skatt". Kassaflödet efter investeringar uppgick till 16 MSEK (60), men då har investeringarna också ökat med 20 MSEK på grund av investeringar i nya och befintliga butiker samt att MQ har förvärvat varumärket Bondelid för 10 MSEK.

Nettolåneskulden uppgick per den 29:e februari 2016 till 149 MSEK att jämföra med 169 MSEK samma period föregående år. Om vi istället jämför med Q1 - 2015/2016 så har skulden faktiskt ökat med 60 MSEK (i Q1 var den 109 MSEK). Räntebärande nettoskuld/EBITDA är alltjämt låg och landar på 0,8 för tolvmånadersperioden mars 2015 - februari 2016 (för några år sedan vara samma tal 3 så det är verkligen en enorm skillnad).

Sammanfattningsvis var rapporten förvisso något svag, men samtidigt händer det nu många spännande saker inom bolaget. MQ fortsätter att ta marknadsandelar vilket är positivt. Förvärvet av JOY blir så klart extra intressant att följa och med tanke på vad MQ:s ledning lyckats göra med själva MQ finns en god förhoppning om att det här kan bli riktigt bra på sikt. Framöver kommer jag dock att ha lite extra koll på marginalutvecklingen, ökad omsättning är naturligtvis trevligt, men dyker inte den ökningen upp på sista raden på lite sikt finns anledning till viss oro.

Dina tankar om MQ rapporten?

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
12 mars 2016

Vår Master Plan för att nå Frihet har reviderats

Nej då, vi har absolut inte ändrat planen vad gäller slutmålet! Vi vandrar vidare på Vägen till Frihet med bestämda steg och vi tänker under inga omständigheter vika ner oss en tum. Vårt slutmål står fast, dvs att vi kommer att flytta till ett land med ett skönare klimat och där leva av våra passiva inkomster. Huvudspåret är Thailand även om inget är ristat i sten. Planen har hela tiden varit att ha nått i mål under år 2020 och det är fortfarande en möjlighet. Hur vi tänker oss att vandringen fram till slutmålet ska gå till har däremot reviderats en hel del i och med vår nya plan, men till det bättre om jag får säga det själv.
 

Ok, men vad är det egentligen ni har ändrat på då tänker du kanske? Jo, till skillnad mot vår tidigare masterplan har vi nu lagt in ett par depåstopp på vägen som vi tror kommer göra resan betydligt roligare. Dessutom ger dessa depåstopp oss en chans att prova på hur det skulle vara att leva drömmen. Stoppen kommer också att ge oss en vink om ifall vår budget är realistisk samt att vi får chansen att lära känna det område som för oss är en tänkbar kandidat att realisera drömmen på.

Det första depåstoppet kommer att ske redan under slutet av 2016 och resan samt boendet (hotell) är nu bokat och betalt. Destination Thailand. Det här stoppet blir förvisso ganska så kort (c:a 3,5 veckor), men fyller ändå sin funktion. Först och främst får vi ju ett litet break med sol och värme när regn och rusk kommer att råda här i Svedala och det i sig ska inte underskattas. Förutom den här pausen får vi också chansen att lära oss hur saker och ting fungerar, t ex vad gäller att hyra bostad, vart och vad man ska handla för att få fantastiska råvaror till bästa tänkbara pris, lära sig vad saker och ting kostar, knyta några spännande kontakter osv. I vår plan ingår det också att besöka den skola där vår dotter kan tänkas gå framöver. Tanken vi har nu är att hon, under vistelsen, ska få prova på att gå där ett par dagar (eller i alla fall några timmar) vilket hon är väldigt taggad på. Vi får se om det går att få till, men det tror jag nog ska vara möjligt.
 

Det andra depåstoppet planerar vi ska bli klart längre. Tanken är att vi då är iväg i 6 månader med start i början av 2018. För att få till det här planerar vi för att ta tjänstledigt. Det är dock inte självklart att bli beviljad tjänstledigt när du inte har något giltigt skäl, men vår bedömning är ändå att våra arbetsgivare kommer säga ok. Vad gäller skolgång är det inte heller några problem. Vår dotter kommer att gå i den Svenska Skolan och eftersom de samarbetar tight med hemskolan kring läroplanen och i övrigt följer den svenska skollagen blir det en förhållandevis enkel omställning.

Den längre vistelsen kommer dessutom att ge oss ett rejält break på vandringen mot Vägen till Frihet vilket känns fantastiskt skönt och så klart motiverande. Samtidigt ger det oss också en riktigt bra möjlighet att fullt ut få testa på vardagslivet i ett annat land med alla möjligheter och utmaningar som det innebär.  När vi åker iväg på den lite längre vistelsen är avsikten också att fullt ut testa om det går att leva ok på den budget vi satt upp. Vi kommer den första veckan (eller två) att bo på hotell, men därefter ska vi hyra en egen bostad och verkligen anstränga oss för att leva enligt vår budget. Det blir en bra "realty check" och ger oss också möjlighet att revidera den vid behov.

En ännu olöst frågeställning vi klurar på för tillfället är hur vi ska göra med vår nuvarande bostad inför den längre vistelsen. Idag bor vi i en villa sedan c:a 12 år tillbaka i tiden och frågan är hur vi ska göra med huset? Vi kan ser flera olika alternativ som alla har sina för- och nackdelar. Ett alternativ är att behålla huset, men hyra ut det när vi är iväg. Ett annat är att sälja huset och istället köpa en lägenhet som vi därefter hyr ut när vi är iväg. Ett tredje alternativ är att sälja huset och inte köpa någon ny bostad för än vi återvänder. Som sagt, alla olika alternativ har sina för- och nackdelar så det är inte helt enkelt det här. Det finns dock tid kvar att klura på så förr eller senare kommer vi väl fram till det alternativ som känns bäst för oss. Lätt är det dock inte!

Alternativen ovan kommer dessutom att ha viss konsekvens för när i tiden vi kan nå det slutliga målet. Väljer vi "downsizing", dvs flytta till en lägenhet visar simuleringsmodellen att vi, trots ett längre break på vägen, kan nå i mål under 2020. Bor vi kvar i huset däremot ser det mer ut som om vi når i mål under 2021. Det beror naturligtvis på att det är dyrare att bo i hus eftersom det medför högre drifts- och underhållskostnader jämfört med en lägenhet. Skillnaden är förvisso inte enorm eftersom vi bor relativt billigt idag, men det finns ändå en skillnad som vi måste ta i beaktning. Dessutom handlar det inte bara om det ekonomiska. Att bo och leva i hus är klart annorlunda jämfört med att bo och leva i en lägenhet. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, men eftersom vi trivs så bra med att leva i hus idag ska skillnaderna vid en eventuell omställning inte underskattas.

Summa summarum är vi riktigt nöjda med vår reviderade Master Plan! Vi gör verkligen enorma framsteg för varje dag som går och såväl Frihetsfonden som våra passiva inkomster rör sig hela tiden i rätt riktning. Den nya planen innebär dock att vi får några depåstopp på vägen vilket känns fantastiskt skönt och ger oss något att i närtid se fram emot. Det sammantaget har ökat vår motivation ytterligare (från riktigt hög till galet hög =). Nu ser vi verkligen fram emot att få komma iväg några veckor senare i år och därefter, något år senare, komma iväg en längre tid. Till min förvåning blev inte heller skillnaden i tid för att nå slutmålet så stor som jag hade trott. Den lilla skillnaden har vi inga problem att ta med tanke på alla fördelar som den nya planen medför. Känns planen vettig eller vad tycker du?

Önskar alla läsare en trevlig lördag!

3 mars 2016

Bank of Nova Scotia - kort kommentar om Q1-rapporten

Den 1:a mars kom Bank of Nova Scotia (BNS) med sin rapport avseende Q1-2016. I det här inlägget tänkte jag kort kommentera rapporten. Jag har inte hunnit läsa igenom rapporten speciellt noggrant, men vid en första anblick ser rapporten riktigt stark ut.
 

Intäkterna steg med c:a 5 % jämfört med samma period föregående år till CAD 1.814 miljoner (1.726). Vinsten per aktie ökade med nästan 6 % och landade på CAD 1,43 (1,35). Fin utveckling med andra ord och flera av verksamheterna visar på styrka.

Dessutom meddelade BNS att de höjer utdelningen med 2,9 %. Från och med april kommer den kvartalsvisa utdelningen att uppgå till CAD 0,72 vilket per år blir CAD 2,88. Fortsätter den positiva utvecklingen för BNS nu i år är det inte omöjligt att vi kommer att få se ytterligare en höjning senare under året. De senaste åren har nämligen BNS höjt utdelningen från och med Q2 och därefter ytterligare en gång från och med Q4.

Jag tycker att BNS fortsatt ser köpvärd ut upp till nivåer kring CAD 60. Till nuvarande kurs är direktavkastningen c:a 5 % med god potential till fortsatt utdelningstillväxt. För innevarande verksamhetsår känns en VPA om minst CAD 5,80 fullt rimligt (mitt investeringsantagande är en långsiktigt hållbar VPA om CAD 4,6, mao en god säkerhetsmarginal). Om VPA landar kring CAD 5,80 skulle det i så fall innebära ett P/E-tal under 10 vilket knappast kan sägas vara högt. BNS utgör för närvarande c:a 9 % av vår portfölj och jag vill inte att innehavet överstiger så mycket mer än 10 % varför utrymmet för att öka ytterligare är något begränsat... tyvärr. 

Dina tankar om Bank of Nova Scotia?

Taggar (forum): 
2 mars 2016

Månadsrapport februari 2016

Här kommer då månadsrapporten för februari. Efter en skaplig nedgång under främst januari har det under februari återhämtat sig något igen. Lite synd kan jag tycka eftersom jag var laddad för att fylla på i flera av mina innehav om vi nu hade fått se en fortsatt nedgång. Att vi får se nedgång under 2016 är ju dock inte omöjligt tänker jag, kanske hålls kurserna uppe nu fram till utdelningarna avskiljts för att därefter leta sig söderut igen? Det återstår att se hur det blir med den saken, hoppas kan man ju få göra i alla fall.

I februari steg värdet i Frihetsfonden med c:a 2,8 %. Dessutom gjordes två inköp till portföljen samt att jag sålde av mitt lilla innehav i Kvaerner. Kvaerner utgjorde mindre än 1 procent av portföljen och eftersom jag inte har för avsikt att öka på andelen valde jag att sälja. De inköp som gjordes var:

Under månaden erhöll vi utdelningar från innehaven MQ, Akelius Pref, SPFF samt Realty Income. Totalt fick vi in 6 567 kronor på kontot efter dragen källskatt. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader. Nu i mars hoppas jag få in utdelningar som ger mig ett lågt femsiffrigt belopp, härliga tider det här =)

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 2,8 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 65 000 kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 29:e februari:
 

 

 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1,5 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med drygt 4 %. Aktieportföljen ser ut som följer:

 

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 1,1 %. Portföljen uppgår nu till drygt 161.000 kr. Ökningen beror till största del på att fonderna har ökat i värde, men vi har också under månaden, i vanlig ordning, fyllt på med en liten slant.

Krigskassan har under februari månad minskat i värde med ungefär 2,8 %. Krigskassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonden Multi Asset L, uppgår för närvarande till drygt 509 000 kronor. Anledningen till minskningen är att medel tagits från kassan för nya inköp under månaden. I februari har vi dock fyllt på med en skaplig slant "nyspar" och samtidigt erhållit lite utdelningar vilket fyllt på kassan. Under månaden har jag även minskat något i fonden Multi Asset L.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:
 

Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
 

Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till c:a 88 007 kronor per år baserat på nu föreslagna utdelningar för 2016. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 

Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker.
 
Hur var februari för dig?

Taggar (forum): 
22 februari 2016

Utdelningar februari

Då är det dags att summera februari månads utdelningar. Den 17/2 kom nämligen månadens sista utdelning in på kontot.

 

 


Totalt fick jag in 6 567 kronor efter dragen källskatt och utdelningar inkom från:

  1. MQ - 2 975 kronor (4/2)
  2. Akelius Pref - 3 000 kronor (10/2)
  3. Global X SPFF - 248 kronor (11/2)
  4. Realty Income - 344 kronor (17/2)

Mars månad bör ge mig utdelningar från SPFF (11/3), Realty Income (18/2), Castellum (24/3) samt Nordea (30/3). En summering av årets utdelningar hittar du på sidan Utdelningar.

Taggar (forum): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)