Vägen till Frihet
Likes
194
Antal inlägg
243
Följare
73
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
14 december 2015

Aktier som börjar lysa grönt i bevakningslistan

Ett antal dagar i rad har börsen nu rört sig söder ut. Via bloggen och mail har jag fått in en del frågor om vilka aktier som ligger närmst köp och väljer att besvara dessa frågor i det här inlägget. Observera dock att jag är amatör inom området varför jag uppmanar alla att analysera bolagen på egen hand och på så sätt bilda sig en egen uppfattning innan köp.
 


Först och främst skulle jag vilja säga att det knappast råder något fyndläge just nu. Däremot finns det faktiskt ett par aktier som börjar lysa lite grönt i bevakningslistan och ytterligare ett bolag som är "spot on". Merparten lyser dock fortfarande rött och vissa bolag till och med tokrött. Nedan redogör jag för de bolag som är lite mer gröna till färgen:

Bank of Nova Scotia (BNS)
BNS är den tredje största banken i Kanada med verksamhet i över 55 länder och över 90 000 medarbetare. Bolaget är en pålitlig utdelare som dessutom har en mycket sund utdelningsandel (ofta under 50 %). Kolla in min minianalys i inlägget Köp Bank of Nova Scotia och minianalys.

Pris just nu: 55,65 CAD
Köptak: Max 60 CAD

BNS andel av portföljen är idag 6 %. Jag har inga problem att dra upp den till max 10 % vilket gör BNS till en het köpkandidat.


Telia Sonera
Telia har verkligen kommit ner rejält i pris den senaste tiden och på nuvarande prisnivå är bolaget ett intressant alternativ. Direktavkastningen är rejält hög (c:a 7,5 %), men utdelningsandelen känner jag är osund och lönsamheten dessutom vacklande. 

Pris just nu: 40,05 SEK
Köptak: 40-42 SEK

Telia utgör idag c:a 5 % av portföljen. Jag är inte heller så sugen på att Telia utgör så mycket mer än så med tanke på hur verksamheten verkar utveckla sig samt med tanke på de risker som finns kring eventuella skadestånd för (påstådda) mutbrott. På sikt blir jag inte heller förvånad om utdelningen går ner. Jag skulle möjligen kunna tänka mig att fylla på med en liten skvätt till, men måste säga att jag inte är helt övertygad.


Nordea
Nordea är en väldiversifierad bank med fin direktavkastning som jag gillar.

Pris just nu: 88,15 SEK
Köptak: Kring 88 SEK

Nordeas andel av portföljen är idag 5 % och jag ser inga problem i att öka andelen härifrån. Nordea känns därför som en intressant kandidat i nuläget.

Hur ser din bevakningslista ut? Vilket/vilka bolag ligger närmst till hands att köpa?

Taggar (forum): 
7 december 2015

Fyllt på i Bank of Nova Scotia

Idag passade jag på att fylla på mitt innehav i den kanadensiska storbanken Bank of Nova Scotia när kursen begav sig söderut. Jag fyllde på med 120 stycken till kursen 57,78 CAD. Mitt totala innehav uppgår nu till 250 aktier.


BNS är den tredje största banken i Kanada, har fler än 90 000 medarbetare och verksamhet i c:a 55 länder. BNS är en mycket pålitlig utdelare som dessutom sällan har haft en utdelningsandel överstigande 50 %. Spana gärna in min "minianalys" av bolaget som finns i inlägget Köp Bank of Nova Scotia och minianalys.

Taggar (forum): 
5 december 2015

Månadsrapport november 2015

Här kommer den sedvanliga månadsrapporten avseende november. November bjöd på en liten börsuppgång vilket även visat sig i såväl aktie- som fondportföljen.

I november växte Frihetsfonden med c:a 2 %. Våra investeringsbara tillgångar gick alltså upp i värde vilket delvis beror på börsuppgång, men också på att vi har sparat en slant i vanlig ordning. Under november gjordes ett inköp till portföljen vilket var i Akelius Pref. I och med detta inköp har jag också (nästan) nått upp till den nivå av "fixed incomes" jag kan tänka mig att ha (max 25 %). På längre sikt är dock tanken att max 15 % av portföljen ska utgöras av preffar.

Under november har vi erhållit utdelningar från innehaven Akelius Pref, Realty Income samt SPFF. Totalt fick vi in 2 862 kronor på kontot efter dragen källskatt. För året har vi erhållit 47 804 kr i utdelningar. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 2 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 42.000  kronor.

Så här ser Frihetsfonden ut per den 1:a december:
 


Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 2 % om vi exkluderar nytt inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpet har portföljen istället vuxit i värde med drygt c:a 4,8 %, Aktieportföljen ser ut som följer:
 

  

Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 2,6 %. Portföljen uppgår nu till drygt 173.000 kr. Värdeökningen beror i princip enbart på att fonderna har stigit i värde, men vi har under månaden också fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

Krigskassan har under november månad minskat i värde med c:a 4,7 %. Anledningen till minskningen är främst köpet i Akelius Pref, men också på att vi den här månaden har kunnat spara lite mindre än normalt. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 685 000 kronor.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut så här:
 

 
Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra faktiskt och estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
 


Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till 74 661 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
 


Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. För tillfället täcker de 4 månader. 2/3 kvar att täcka, nu kör vi!

Hur var november för dig och portföljen?

Taggar (forum): 
28 november 2015

Inköp Akelius Pref

Den 23:e november fyllde jag på mitt innehav i Akelius Pref. Jag köpte 150 stycken till kursen 299 kr/st.
 


I och med detta köp utgör preffarna nu knappt 25% av portföljen och en högre andel än så vill jag inte ha. På lite längre sikt ser jag ett tak om max 15% preffar, men dit ska jag inte komma genom försäljning av befintliga utan av att andra innehavs andel ökar.

Det finns många åsikter om preffar såväl positiva som negativa. Numer finns det dessutom hur många preffar som helst och kvalitén varierar friskt vill jag påstå. Själv vill jag bara äga preffar i sunda och lönsamma verksamheter med bästa tänkbara förutsättningar att dela ut pengar över tid. Min absoluta favorit är därför Akelius som känns uthålligt lönsamt och med lägen på fastigheterna som är mycket attraktiva. Idag äger de c:a 51 000 lägenheter varav 80% av dessa finns i städerna Berlin, London, Paris, Stockholm och New York. Det känns bra.

Min plan är att äga prefferna till dess de bli inlösta (om de nu blir inlösta vilket inte är självklart) och under tiden erhålla utdelningar. Priset jag betalt för mina preffar är dessutom under inlösenkurs vilket så klart är viktigt. Kursen kan ju naturligtvis bli ännu lägre än idag om t ex räntorna går upp, men eftersom jag inte har för avsikt att sälja är det inget som bekymrar mig.

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
21 november 2015

Sista utdelningen för november

Nu i veckan kom månadens sista utdelning in på kontot. Det var Realty Income som gav 339 kr efter dragen källskatt.

Detta innebär att månadens utdelningar landade på 2 862 kronor och totalt för året 47 804 kronor. I december, som är en tråkig utdelningsmånad för min del, är prognosen att jag får in c:a 600 kronor från Realty Income samt ETF:n SPFF. Min prognos avseende erhållna utdelningar för hela 2015 är c:a 48 400 kronor vilket inte är illa, men nästa år lär det bli betydligt trevligare!
 


Önskar alla läsare en riktigt skön lördag!

Taggar (forum): 
15 november 2015

Utdelningar och kort kommentar om Realty Incomes Q3 rapport samt guidning för 2016

Nu har halva november gått och det har trillat in ett par utdelningar på kontot från Akelius Pref och ETF:n SPFF. De närmsta dagarna lär det också komma in en liten utdelning från Realty Income.
 

 

Den 10:e november fick jag in 2 250 kronor från mitt innehav i Akelius Pref och den 13:e november kom det in 273 kronor, efter avdragen källskatt om 15%, från SPFF. Totalt för månaden innebär det alltså 2 523 kronor. Näst på tur är Realty Income som lär dyka upp på kontot i nästa vecka.

Tänkte också komma med några korta kommentarer om just Realty Income och deras Q3-rapport samt guidning för 2016. Låt oss börja titta på hur Q3 var:

 • AFFO (Adjusted Funds From Operations) ökade med 9,4% till $0,70 jämfört med samma period föregående år .
 • Under Q3 har bolaget investerat $123,9 miljoner i 47 nya fastigheter eller i fastigheter som just ny byggs.
 • Den månatliga utdelningen höjdes från och med september för 82:a gången och utdelningen blev 4%  högre jämfört med samma period 2014.
 • Guidningen för 2015 är att AFFO landar på $2,72 - 2,74 (tidigare guidning $2,69 - 2,73).


Samtidigt guidar Realty Income för 2016 och säger att estimerat AFFO förväntas gå upp 4,4 - 6,2%. Det innebär att AFFO bör landa inom intervallet $2,85 - 2,90. Det här innebär självklart också att vi aktieägare kan förvänta oss fortsatt höjda utdelningar i samma storleksordning nästa år. Det ser trevligt ut det här måste jag säga.

Vill du förstå mer om hur REIT:s fungerar och vad AFFO etc betyder, ta en titt på inlägget Fyllt på i Realty Income samt SPFF och hur värderar man egentligen en REIT?

Taggar (forum): 
12 november 2015

Rapporter Q3 2015 - Peab och Mekonomen

Idag vi klockan 13 kom Peab med sin rapport avseende det tredje kvartalet. Vad gäller Peab så tycker jag att rapporten till absolut största del var positiv läsning. Väldigt mycket pekar i rätt riktning, t ex nettoomsättningstillväxt, en mycket trevlig orderingång, förbättrad orderstock, en fortsatt minskad nettoskuld och fortsatt starkt kassaflöde. Aktien handlades dock ned med nästan 3% och det skulle jag vilja kalla för en rejäl överreaktion. Själv är jag dock långsiktig så den får gärna fortsätta att gå ner lite till så jag kan fylla på =)


Igår på morgonen kom Mekonomen med sin Q3-rapport och även den tycker jag var helt ok. Bolaget fortsätter att visa tillväxt och kassaflödet har stärkts. Däremot visar bolaget ett sämre resultat vilket främst beror på negativa valutaeffekter om hela 32 MSEK. Danmark fortsätter också att vara en surdeg, lägg ner säger jag! Mekonomen skriver i rapporten att den svaga norska kronan förväntas påverka resultatet negativt även i Q4.


Nåväl, låt oss börja med att titta på Peabs Q3-rapport. Först och främst är det glädjande att se att Peab visar på omsättningstillväxt. Nettoomsättningen blev för Q3-2015 11 708 MSEK jämfört med 10 811 MSEK samma kvartal 2014. Kostnader för produktion har dock stigit varför bruttoresultatet, trots en högre omsättning, faktiskt är något svagare än samma period föregående år. Det är naturligtvis inte positivt och exakt vad detta beror på vet jag inte, men Peab skriver i rapporten att det finns utmaningar kring resursbrist (vilket bör leda till högre lönekostnader), kostnadsökningar kring underentreprenad samt ökade markpriser. Det här gäller det att hålla koll på framöver för en fortsatt negativ trend kan givetvis ställa till det. Marknaden som helhet bedöms dock som god och behovet av att bygga nya bostäder bör vara enormt även fortsatt (dags för politikerna att vakna bara!).

Orderingången var överraskande stark får jag lov att säga och uppgick till 28,1 miljarder SEK jämfört med 24,2 miljarder SEK samma period 2014. Orderstocken är nu 28,1 miljarder SEK att jämföra med 24,9 miljarder SEK vid årsskiftet. Det här lovar naturligtvis gott inför framtiden, men det gäller ju också att en ökad omsättning leder till ett förbättrat resultat. Som tidigare nämnts, den ökande produktionskostnaden är ett orosmoment.

Tittar vi på nettolåneskulden så fortsätter den att minska och soliditeten stärkas. Nettoskulden uppgår, vid utgången av Q3-2015 till 3 488 MSEK att jämföra med 4 831 MSEK samma period föregående år. Soliditeten är nu 29,5 % att jämföra med 25,7 % år 2014. Peab känns nu finansiellt starkt och för varje månad som går fortsätter bolaget att stärkas.

En titt på kassaflödet från den löpande verksamheten visar att det fortsatt är starkt. Kassaflödet före finansiering uppgick till 1 078 MSEK (1 118). Försämringen beror till största del på en ökad kapitalbindning i rörelsekapital.

Periodens resultat uppgick till 449 MSEK att jämföra med 472 MSEK samma period 2014. Resultat per aktie uppgick till 1,53 SEK (1,60). Att resultatet är sämre, trots en förbättrad omsättning, beror alltså främst på ökade produktionskostnader. För helåret har dock resultatet förbättrats och resultatet per aktie uppgår till 3,17 SEK (2,92).

Slutligen några ord om det gigantiska projektet Mall of Scandinavia. I mitt inlägg Rapport Q2 2015 - Peab uttryckte jag en viss oro för framtida nedskrivningar med tanke på hur VD:n valde att uttrycka sig i VD-ordet. Denna oro kan jag säga kvarstår och min känsla är att det kan bli tal om en negativ resultatpåverkan när allt är slutförhandlat och klart. I rapporten är det tyvärr väldigt sparsamt med information om det här, men i vilket fall som helst är själva projektet nu slutfört. Peab skriver i rapporten att "Projektet har blivit väsentligt dyrare än ursprungskontraktet från hösten 2011 på grund av stora förändringar". Just nu pågår diskussioner och förhandlingar om dessa ändrings- och tilläggsarbeten. Min bedömning är att det först blir under Q1-2016 som vi vet hur det faktiskt blev. Min bästa gissning är att vi kommer få se en nedskrivning, men det kan ju faktiskt också bli tvärt om nu Peab lyckas förhandla väl och få beställaren att "köpa" de tillägg och förändringar som gjorts under resans gång.


Om vi då går över på Mekonomens Q3-rapport så tycker jag att den var helt ok. Mekonomen visar tillväxt och intäkterna ökade med 5% eller, om man så vill, med 8% justerar för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Samtliga koncernbolag visar på ökad omsättning och de totala intäkterna uppgick till 1 405 MSEK att jämföra med 1 340 MSEK samma period år 2014. Att Mekonomen visar ett sämre resultat beror främst på negativa valutaeffekter, men den underliggande verksamheten utvecklas alltså positivt.

Det egna varumärket ProMeister utgjorde c:a 13 % av reservdelsförsäljningen i koncernen i det tredje kvartalet. Andelen ProMeister fortsätter alltså att öka sakta men säkert vilket är positivt.

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 168 MSEK att jämföra med 186 MSEK samma period föregående år. Periodens resultat (inklusive avvecklade verksamheter) uppgick till 111 MSEK (118 MSEK). Att resultatet blev sämre beror alltså på negativa valutaeffekter under Q3 (det var främst den norska kronan som ställde till det). Valutaeffekten var i storleksordningen 32 MSEK.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts och uppgick till 155 MSEK jämfört med 113 MSEK samma period föregående år. Nettoskulden uppgår till 1 760 MSEK och har därmed ökat sedan årsskiftet (1 629), men minskat med 81 MSEK under Q3. Soliditeten är 38,9% jämfört med 41,6% samma period 2014.

En titt på respektive koncernbolag visar att samtliga ökat omsättningen. Koncernbolagen MECA och Mekonomen Nordic visar dock ett försämrat rörelseresultat och EBIT-marginal vilket främst förklaras av negativa valutaeffekter, men i MECA:s fall även av att exportaffären till Danmark påverkat negativt (mer om det längre ner, men redan nu kan jag avslöja att jag önskar att Mekonomen helt och hållet klev ur Danmark):

MECA
 

 • Nettoomsättning: 466 MSEK (414)
 • Rörelseresultat (EBIT): 51 MSEK (69) 
 • EBIT-marginal: 11 % (17 %)

Under året har MECA förvärvat Opus Equipment och under Q3 bidrog de med 30 MSEK till nettoomsättningen och till rörelseresultatet med 2 MSEK. 

Mekonomen Nordic

 • Nettoomsättning: 682 MSEK (671)
 • Rörelseresultat (EBIT): 115 MSEK (117)
 • EBIT-marginal: 16 % (17) 

Sörensen og Balchen

 • Nettoomsättning: 179 MSEK (176)
 • Rörelseresultat (EBIT): 30 MSEK (29) 
 • EBIT-marginal: 16 % (16)


Slutligen några ord om den Danska verksamheten som fortsatt surar (om än i mindre omfattning än tidigare).

I december 2014 beslutade Mekonomen att lägga ner alla butiker, lokala lager samt huvudkontoret i Danmark vilket jag ansåg och fortfarande anser var helt rätt beslut (det borde dock ha gjorts tidigare). Däremot behölls franchiseverkstäderna vilka får sina reservdelar från centrallagret i Sverige (dvs det som Mekonomen kallar "exportaffären till Danmark"). Under mars 2015 avvecklades de sista två butikerna.

Jag kan konstatera att Danmark fortsätter att vara en börda för Mekonomen. Under Q3 påverkades MECA:s resultat negativt med 9 MSEK och för årets första nio månader med 21 MSEK "tack vare" Danmark. Personligen har jag svårt att förstå varför VD:n Magnus Johansson köper det här. Är det inte dags att dra i handbromsen? Mekonomens tidigare äventyr i Danmark var ju en katastrof minst sagt, så varför klamra sig fast? Sannolikheten för att det fortsätter på inslagen väg kan inte vara låg. Ok, nu vet ju garanterat Mekonomens ledning otroligt mycket mer om det här än jag, men det är ändå lite svårt för mig att begripa varför det verkar vara så viktigt för Mekonomen att vara kvar i Danmark. Kanske har ledningen många goda skäl till att ge det här en sista chans, men ärligt talat skulle jag personligen applådera ett beslut som innebär att Mekonomen helt kliver ur den danska marknaden med omedelbar verkan.

Dina tankar om Peabs och/eller Mekonomens rapporter?

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
8 november 2015

Rapporter Q3 2015 - Kvaerner och Ratos

För några dagar sedan kom Kvaerner och Ratos med sina Q3-rapporter. Här kommer mina kommentarer om respektive bolag.

Kvaerners Q3-rapport var överraskande stark med tanke på hur tufft det just nu är i oljebranschen. Självklart har intäkterna minskat ganska så mycket, men samtidigt har också kostnaderna följt med.
 


Kvaerner har på kort tid lyckats effektivisera verksamheten och har på så sätt stått sig bra i den håra konkurrensen. Under Q3 var t ex orderingången över 2 MNOK vilket är starkt. EBITDA-marginalen var dessutom något högre i detta kvartal jämfört med Q3-2014. Det råder dock ingen tvekan om att marginalerna är pressade och osäkerheten hög. Marknaden uppfattade uppenbarligen rapporten som väldigt positiv och handlade upp aktien med över 11%.

Jag noterar följande av intresse:
 

 • Intäkterna minskade och blev 3 615 MNOK (4 981).
 • EBITA minskade och landade på 166 MNOK (212).
 • Rörelseresultatet minskade och blev 164 MNOK (176).
 • Periodens resultat blev 74 MNOK (100).
 • Vinsten per aktie landade på 0,28 NOK (0,37).
 • Orderingången var 2 051 MNOK (2 809).
 • Orderstocken är på 16 233 MNOK (19 358).


Ratos Q3-rapport var åt det svagare hållet kan jag konstatera. För årets första nio månader ser det dock helt ok ut där aktiens totalavkastning ligger på 13%. VD:n Susanne Campbell säger att de förväntar sig ett rörelseresultat i nivå med 2014. Bolaget står starkt och har en kassa på c:a 4,4 miljarder SEK som förhoppningsvis kommer att användas till spännande förvärv framöver.
 


Under slutet av Q2 och början av Q3 har Ratos slutfört två förvärv. I september slutfördes förvärvet av Speed Group som är ett bolag inom logistik- och bemanningstjänster och i oktober av bolaget Trial Form Support International (TFS) som är verksamt inom kliniska studier. Under oktober sålde också Ratos resterande aktier i Inwido vilket gav en exitvinst om 50 MSEK. Utöver ovan förvärv har även portföljnnehaven Bisnode samt GS-Hydro förvärvat verksamheter. Bisnode har köpt AIS Nordic (fordonsinformationstjänster) och GS-Hydro har köpt First Hose (slangar och slangrelaterade komponenter).

Nu i november meddelar också bolaget att Hafa Bathroom Group avyttras. Den affären gav en förlust om nästan 90 MSEK. När är det dags för Jøtul att försvinna från portföljen tänker jag? Även Euromaint har en del att bevisa.

Härnäst ser jag fram emot att ta del av Mekonomens rapport den 11:e november och dagen efter Peabs. Ha en fortsatt trevlig söndag!

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
1 november 2015

Månadsrapport oktober 2015

Då var det dags för familjen VtF:s månadsrapport i vanlig ordning. Oktober bjöd på börsuppgång vilket ju å ena sidan är lite kul, men å andra sidan inte alls är bra då jag gillar köplägen.

Hur som helst, under oktober månad växte Frihetsfonden med c:a 5,4 %. Våra tillgångar gick alltså upp i värde vilket till största del beror på börsuppgång, men också på att vi har sparat en skaplig slant. Under oktober gjordes två inköp till portföljen och först ut var köpet i Telia Sonera som därefter följdes upp av ytterligare ett köp i Telia Sonera vilket gjordes efter Muddy Waters "blankningsattack".

Under september har vi erhållit utdelningar från innehaven Klövern Pref, Realty Income, Kvaerner, Bank of Nova Scotia samt SPFF. Totalt fick vi in 4 358 kronor på kontot vilket innebär att vi hittills under året fått 44 843 kr i utdelningar. En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså ökat i värde med c:a 5,4%. I kronor och ören innebär det att kapitalet har vuxit med drygt 120.000 kronor och det är ju verkligen inte illa. Å andra sidan betyder det i sin tur att mina favoritaktier har blivit klart dyrare =(

Köpen av Telia Sonera har också inneburit att vi nu har nått årets målbild kring förväntade utdelningar vi erhåller under 2016. Observera dock att det är en prognos som baseras på 2015 års utdelningsnivåer. Det faktiska utfallet kan därför bli något annat t ex genom att några av innehaven sänker utdelningen eller, förhoppningsvis, höjer. I vilket fall som helst är det riktigt trevligt att vi redan nu har lyckas nå målet. Nu hoppas jag på några köplägen till under resten av året så att vi kan slå målsättningen med lite marginal. Läge för champagne kanske? =)


Så här ser Frihetsfonden ut per den 30:e oktober:
 

 

Aktieportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 5 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen. Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med drygt 10,5 %, Aktieportföljen ser ut som följer: 

 
Fondportföljen har under månaden ökat i värde med c:a 6,6 %. Portföljen uppgår nu till nästan 169 000 kr. Värdeökningen beror i princip enbart på att fonderna har stigit i värde, men vi har under månaden också fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

Krigskassan har under oktober månad minskat i värde med c:a 5 %. Anledningen till minskningen är främst aktieköpen i Telia under månaden. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 720 000 kronor.

Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut så här:
 


Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra förväntat utfall ser idag ut enligt nedan:
 


Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till 71 661 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:


Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. För tillfället täcker de drygt 3,85 månader. Snart täcker vi alltså 1/3 år, det tar sig!

Hur var oktober för dig och portföljen?

Taggar (forum): 
31 oktober 2015

Rapport Q3 2015 - Protector Forsikring

För ett par dagar sedan kom Protector Forsikring med sin delårsrapport avseende Q3 - 2015 och den var av lite blandad kompott tycker jag.
 

  
Bolaget fortsätter att växa, men den tidigare mycket imponerande tvåsiffriga tillväxten har i kvartal tre vikt ner markant och summerar till 7 % (6 procent i lokal valuta). Resultatet för den underliggande försäkringsverksamheten fortsätter dock att förbättras och det ser jag som mycket viktigt för caset som helhet. "Cost Ratio" har dessutom gått ner vilket är viktigt för Protectors konkurrensförmåga. Investeringsportföljen har däremot inte presterat något vidare under perioden och drar självklart ner resultatet rejält. Dessutom har "Claims Ratio" ökat en del vilket knappast kan ses som positivt.

Jag har skrivit om det tidigare (se här och här) och jag säger det igen, avkastningen från investeringsportföljen påverkar resultatet väldigt mycket och när det blir lite surare på börsen så slår det hårt på resultatet. En investeringsportfölj kan och kommer givetvis att fluktuera över tid, men det gäller att förstå hur mycket det faktiskt påverkar såväl resultatet som utdelningsförmågan. Så som jag ser på saken gäller det alltså att vara lite konservativ i sina beräkningar och inte räkna med en allt för hög avkastning från investeringsportföljen.

I inlägget Rapport Q2 2015 - Protector Forsikring blev det en rejäl debatt om det här och även kring mina antaganden om långsiktigt hållbar VPA och motiverat P/E (som ansågs defensiva =). Det står självklart alla fritt att göra sina egna beräkningar och antaganden, men personligen står jag fast vid min konservativa hållning och är inte beredd att betala för eventuella framtida framgångar som vi i nuläget inte vet något om. Jag vill dock poängtera att jag absolut inte har någon tanke på att sälja Protector eftersom jag anser att det är ett riktigt kvalitetsbolag med goda möjligheter att fortsätta framgångssagan. T ex kan jag utan tvekan, den dagen det börjar trilla in siffror avseende UK som visar att det rör sig i rätt riktning, skruva upp motiverat P/E eller hållbart VPA. Jag är dock inte beredd att betala för dessa förhoppningar utan sådana spekulationer överlåter jag åt andra.

Nåväl, låt oss nu återgå till rapporten. Gross Written Premiums ökade alltså med 7 % i Q3. En förklaring till den, för Protector, låga tillväxten är att Q3 är ett tufft kvartal med tanke på semestrar och det låter ju rimligt. Sverige och Danmark visar fin tillväxt, medan Norges tillväxt faktiskt var negativ. Det viktiga nyckeltalet "Combined Ratio" landade på 88,7 % jämfört med 89 % samma period föregående år. 

Investeringsportföljen avkastade minus 0,3 % (0,6) vilket innebär minus 19,9 MNOK att jämföra med plus 27,9 MNOK föregående år. Avkastningen för perioden är alltså markant lägre än föregående år vilket så klart påverkar resultatet påtagligt. Investeringsportföljen var per den 30:e september 6 199 MNOK vilket är 28,2 % högre än samma period 2014.
  
Så hur går det då för respektive marknad?

Norge
I Norge var tillväxten negativ med 2 %. "Renewal Rate" blev 83 % vilket innebär att den gått ner jämfört med Q3 - 2014 då den var 99 %. Tillväxtmöjligheterna verkar fortsatt vara ytterst begränsade i Norge så här handlar det mer om att behålla den marknadsandel man redan har. Att "Renewal Rate" då går ner är naturligtvis inte positivt. Bolaget skriver dock att Q4 har startat bra så kanske får vi se en positiv tillväxt i nästa rapport?

Sverige
Sverige fortsätter att växa fint med en tillväxt på 39 %. En större affär har vunnits och ett kontrakt har tappats. Starten på Q4 verkar dock inte helt lovande och bolaget skriver att tillväxten därför förväntas bli låg i nästa kvartal.

Danmark
Även Danmark visar på fin tillväxt under kvartalet. Tillväxten blev 53 %, men samtidigt säger bolaget att starten på Q4 inte har varit så stark och att en kund dessutom har valt att inte förlänga.Ja vad säger man då om ovan? Som jag ser på saken verkar nu tillväxten avta till mer normala nivåer och jag ser det inte som omöjligt att den trenden är här för att stanna. Q3 påverkades dock av semesterperiod etc vilket förklarar en hel del. Vad gäller Norge tror jag inte på någon hög tillväxt framöver utan här handlar det istället om att skydda den starka marknadsposition man redan har. I Sverige är Protector nummer 2 inom kommunmarknaden varför tillväxtmöjligheterna troligen blir allt mer begränsade. I Danmark bör potentialen vara bättre om vi tittar på 2016 och framåt och bolaget skriver också att det nu finns mer möjligheter eftersom fler nu går ut i upphandling. 

Sammantaget tror jag att vi även fortsättningsvis kommer få se tillväxt, men framöver får vi nog förvänta oss lägre sådan än vad vi tidigare blivit vana med. Med anledning av detta är det knappast konstigt att Protector vill hitta nya tillväxtmarknader där UK är först ut.

Lås oss därför kolla på vad som händer med den spännande UK-satsningen. I presentationen framgår det att de första tre personerna nu har rekryterats. Bolaget fortsätter också rekryteringsarbetet och förväntar sig fler personer på plats här framöver. Man har också etablerat kontakt med de fem största försäkringsmäklarna inom publik sektor och Protector förväntar sig att den första kunden är ombord i april. Det ska bli extremt spännande att följa den här satsningen. UK-marknaden är gigantiskt stor (men också känd för att vara tuff), men lyckas Protector lika bra här som i Norden kan vi få se en riktigt trevlig utveckling. Att satsningen lyckas känns också ganska viktigt med tanke på att tillväxten på befintliga marknader kan förväntas klinga av något.
 

En titt på några intressanta siffror för Q3 - 2015 jämfört med samma period 2014:
 • Gross Premiums Written blev 366,5 MNOK (341,8).
 • Combined Ratio Net blev 88,7 % (89 %).
 • ROI från investeringsportföljen blev minus 0,3 % (0,6).
 • Rörelseresultatet för säkerhetsavsättningar blev 40,7 MNOK (75,3).
 • Periodens resultat blev 41,7 MNOK (43,3).
 • Vinsten per aktie blev 0,38 NOK (0,55). För årets första nio månader uppgår vinsten per aktie till 3,22 NOK (3,39).


Vad gäller guidning så har Protector för andra kvartalet i följd satt ner förväntningarna. I juni sa bolaget att den förväntade avkastningen från investeringsportföljen skulle landa kring på 300 MNOK från tidigare estimat om 309 MNOK. Dessutom förväntades vinsten per aktie sjunka från 5,9 NOK till 5,6 NOK. I Q3-rapporten säger Protector följande:

 • Intäkter från investeringsportföljen förväntas gå ner från tidigare guidning om 300 MNOK till 270 MNOK.
 • Vinst per aktie förväntas gå ner från tidigare guidning om 5,6 NOK till 5,3 NOK.
 • "Tax Rate" förväntas landa på 16-17 % istället för 20 %.


Om bolaget verkligen kan nå 5,3 NOK per aktie i vinst återstår att se och beror till stor del på hur investeringsportföljen kommer att prestera. Kollar vi på rullande 12 månader är vinsten per aktie 4,46 NOK så ska 5,3 NOK nås måste Q4 alltså bli riktigt stark. Spontant är jag tveksam till om Protector verkligen kommer kunna nå upp till guidningen, men det är absolut inte omöjligt om bolaget lyckas skapa fin avkastning på investeringsportföljen. Om inte lär vi nog få en VPA under 5 NOK.

Tankar om Protector och rapporten för Q3?

Taggar (forum): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (7)